Vi søker ny generalsekretær

Aldri har kampen for natur og klima vært viktigere! Vil du lede og utvikle Norges eldste og største miljøvernorganisasjon?

Rjukandefossen natur

Vi ser etter en strategisk og ambisiøs generalsekretær som skal lede og utvikle Naturvernforbundet i en tid hvor natur og klimaarbeid er viktigere enn noen gang. Med økende engasjement for natur, klima og miljø har Naturvernforbundet stort potensiale for vekst, utvikling og gjennomslag for sine saker.
Naturvernforbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 35 000 medlemmer.

Dagens generalsekretær Maren Esmark søker etter eget ønske nye oppgaver etter to åremålsperioder i Naturvernforbundet. Hun tiltrådte i 2012, og slutter sommeren 2022.

Medlemmer og tillitsvalgte  er ryggraden i organisasjonen, og utøver det lokale arbeidet. Organisasjonen er bygd opp av lokal og fylkeslag over hele landet. Å sikre godt samspill mellom ansatte, aktive og tillitsvalgte vil være avgjørende for å lykkes i rollen som generalsekretær. Vi ønsker en motiverende og trygg leder som evner sette retning for organisasjonen, forankre og iverksette strategi, planer og prosjekter.

Som generalsekretær må du være flink til å se og utvikle dine ledere og medarbeidere, og du må evne å delegere og jobbe godt gjennom andre. Å bidra til felles forståelse for mål og prioriteringer, tydeliggjøring av roller og ansvar er viktig for å få utnyttet organisasjonens kraft på en god måte.

Ansvarsområder
– Lede og utvikle Naturvernforbundets engasjerte sekretariat på en samlende og motiverende måte
– Sikre økonomisk og bærekraftig drift av Naturvernforbundet
– Legge til rette for godt demokrati, god organisasjonskultur og intern struktur
– Iverksette og følge opp strategi, planer og prosjekter
– Legge til rette for godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ansatte
– Være en pådriver for digitalisering og hensiktsmessig bruk av teknologiske verktøy
– Holde nær kontakt med relevante eksterne aktører

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringer
– Ledererfaring fra større organisasjoner; fra næringslivet, offentlig sektor eller frivillig sektor
– Erfaring fra organisasjonsliv, interesseorganisasjoner eller frivillige organisasjoner er en stor fordel
– Erfaring med å bygge kultur og sikre høy medarbeidertilfredshet i en virksomhet i utvikling og vekst
– Forståelse for hvordan resultater best oppnås i et samspill mellom fast ansatte og frivillige
– God organisatorisk forståelse
– Engasjement for klima- og miljø
– Høyere relevant utdanning

Personlige egenskaper
– Trygg og samlende leder som engasjerer og motiverer
– Setter klar retning, delegerer og gjør andre gode
– God rolleforståelse og organisatorisk klok
– Tydelig og beslutningsdyktig med god gjennomføringsevne
– Evne til å skape et godt samarbeidsmiljø med engasjement for endring og fornyelse
– Sterke kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig


Vi tilbyr
– En spennende og meningsfull jobb med engasjerte, dedikerte og kompetente medarbeidere og frivillige
– Mulighet til å være en aktiv bidragsyter og pådriver i en organisasjon som har en viktig stemme i klima- og miljødebatten
– Lønn etter avtale

Stillingen rapporterer til det valgte sentralstyret og landsmøtet  i Naturvernforbundet. Stillingen er en åremålsstilling på fem år med mulighet for  forlengelse.
Naturvernforbundets sekretariat og generalsekretær holder til i Mariboes gate 8 i Oslo sentrum. Naturvernforbundet har også fylkeskontorer med ansatte i de fleste fylker.

Gå inn her for å søke på stillingen.

Søknadsfrist: 23. januar 2022

Om arbeidsgiveren
Naturvernforbundets sekretariat består av ca. 30 årsverk og holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo. Hverdagen i sekretariatet er trivelig og hektisk med stor takhøyde og inspirerte kolleger. Organisasjonen har hatt en positiv vekst i både medlemmer, aktive og lokallag de siste årene og har klare mål og ambisjoner for fremtiden.

Mer om Naturvernforbundets organisering finner du på her