Anmelder Aker Seafoods

Etter avsløringer av det som kan se ut som miljøskadelig dumping av fisk fra Aker Seafoods, anmelder Naturvernforbundet nå selskapet for miljøkriminalitet.

Last ned anmeldelsen her

Naturvernforbundet anmelder i dag Aker Seafoods for miljøkriminalitet. Bakgrunnen er en artikkel i Fiskeribladet Fiskaren der en ansatt på en av Aker Seafoods sine trålere forteller om omfattende oppmaling og dumping av fisk, som er under minstemål, og annen bifangst. I følge kilden ble rundt 30 prosent av en fangst på 320 tonn ble regelrett dumpet med det øvrige fiskesloet og malt til en suppe, for så å bli spylt på havet.

– Dette er ulovlig og ressurssløsing av verste slag. Saken er alvorlig i seg selv, men det er ekstra bekymringsfult siden det skjer i et selskap som har kontroll over 12 trålere som fisker i Barentshavet. Dersom dette er vanlig praksis på fartøyene, er utkastet av et omfang som er en trussel mot bestandene og ressursforvaltningen sier Gunnar Album, fiskerirådgiver i Naturvernforbundet.

Det er ikke første gang ansatte på skip varsler om ulovligheter på norske trålere. Naturvernforbundet har også tidligere anmeldt forhold basert på slike rapporter. Dessverre har det vist seg at næringen har et avvisende forhold til varslere, og at varslere risikerer å bli svartelistet fra hele flåten dersom de rapporterer om miljøkriminalitet.

Naturvernforbundet ber derfor det aktuelle selskapet, bransjeorganisasjonen Fiskebåtredernes Forbund og fiskerimyndighetene om utvetydig å oppfordre ansatte i næringen om å bidra til etterforskningen i denne og lignende saker. Naturvernforbundet vil også ta kontakt med sjømannsforbundet for å diskutere mulighetene for bedre beskyttelse av varslere i fiskerinæringen.