Finanskrisen gir lavere klimautslipp

Norske utslipp av klimagasser ble kraftig redusert i 2009. Hovedgrunnen til dette er finanskrisen. – Det er svært gledelig med reduserte utslipp, men uten nye tiltak vil utslippene øke i årene som kommer, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Statistisk sentralbyrå la i dag frem klimagassregnskapet for 2009. Dette viser at utslippene har blitt redusert med 5,4 prosent det siste året og er nå kun 2,2 prosent høyere enn utslippene var i 1990. I Klimakur som ble lagt frem tidligere i vår ble utslippene anslått å øke kraftig frem til 2020 (Klimakur dokumenterer Norges store potensial for utslippskutt). 

Lavere utslipp i 2009 må ikke bli en sovepute. Det haster like mye som tidligere med en skjerpet klimapolitikk. Klimakur viser hvordan utslippene kan gå ytterligere ned i årene som kommer. Nå må regjeringen sette i gang så raskt som mulig slik at vi kan få en varig nedgang, sier Haltbrekken.

Lista med tiltak er klar
Regjeringen har utsatt den varslede klimameldingen som skal sikre målet om 30 prosent kutt av utslippene i 2020. I tillegg er rensing på Mongstad og Kårstø utsatt. Klimakur viser hvilke tiltak som skal til for å nå målet om å kutte utslippene med 30 prosent innen 2020.

Finanskrisen har redusert aktiviteten i industrien og gir dermed lavere utslipp fra industrien og veitrafikken. Aktiviteten er derimot ventet å ta seg opp igjen i årene som kommer og uten nye tiltak vil utslippene igjen øke, sier Haltbrekken.

Oljeindustrien er verstingen
Oljeindustrien har fremdeles svært høye utslipp. Siden 1990 er de økt med hele 73 prosent. Naturvernforbundet mener det er særlig denne sektoren som må ta kuttene som behøves for å nå klimamålene.

Oljeindustrien er de med mest penger og som slipper ut mest, hvorfor er det da de som slipper billigst unna. Det stilles svært få klimakrav overfor oljeindustrien. Nå må regjeringen våge stå opp mot Helge Lund og co for å få utslippene fra oljeindustrien ned, sier Haltbrekken.