Forsiktig avspark for verdens naturtoppmøte i Japan

Frontene mellom utviklingsland og rike land er steile, men en forsiktig optimisme rådet når toppmøtet om Konvensjonen om biologisk mangfold åpnet i Nagoya mandag. Neste uke kommer statslederne og ministrene for å dra forhandlingene i land.

Delegater i en møte

Rundt 14.000 representanter fra medlemsland, organisasjoner, næringsliv, urfolk og media deltar på det to uker lange møtet i Japan.

Trenger ny plan for å stanse tap
Tre overordnede saker vil dominere: En ny plan for å redusere tap av biologisk mangfold, finansieringsspørsmålet, samt en egen avtale for tilgang og utbyttefordeling. Uten enighet på det ene feltet, blir det ingen enighet på de to andre.  

– Norge har en høy stjerne blant internasjonale miljøaktivister i naturmangfold-sammenheng. Nå går også Norge inn for en ambisiøs ny strategisk plan for å stoppe tapet av biologisk mangfold, sier rådgiver i Utviklingsfondet Bell Batta Torheim. Hun deltar på toppmøtet som organisasjonenes representant i den norske delegasjonen i Japan.

Håper Norge ikke skuffer
Unntaket er i marine spørsmål, der Norge tradisjonelt har lagt større vekt på næringsinteresser enn bærekraftig bruk og vern.

– Men vi håper Norge vil dempe sin forkjærlighet for trålefiske og heller vil jobbe for å forby overfiske og ødeleggende fiskemetoder på dette partsmøte, sier Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

Markedskrefter og teknologioptimister har satt sitt preg på dagsorden til verdens naturtoppmøte.Temaer som storstilt havgjødsling og kjøp og salg av såkalte biomangfoldkvoter lanseres som mulige løsninger på hvordan vi kan stoppe tapet av planter og dyr.

Bioindustrien mottarbeider møtet
Bioteknologi-industrien er også svært interessert i utfallet av naturtoppmøtet.

– Denne bransjen vil ha både fri tilgang til utviklingslandenes genressurser, og enerett ved å sikre seg patent. Sett fra utviklingslandenes side er dette genrøveri i regi av  vestlige kommersielle aktører. Hvorvidt opphavsland bør få en avtavtalefestet rett til en del av utbyttet ved kommersialisering av genressurser, vil også bli en het potet under de to ukene her nede, sier Bell Batta Torheim.