Gassoppvarmet hus gir økte utslipp

Regjeringen vurderer å gjøre unntak i miljøkravene til oppvarming av bygg, slik at fossilgass kan brukes til oppvarming. – Å legge til rette for økte klimagassutslipp ved oppvarming av bygg er høl i huet, sier Lars Haltbrekken.

Inslag på TV2:
Regjeringen forbyr oljefyring

– samtidig vil de tillate mer gassfyring

Bellona.no:
Sier nei til fossil gass til oppvarming

Les oppropet fra miljøorganissajonene

Norges Naturvernforbunds høringsuttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet om krav til energiforsyning i bygninger.

Regjeringens forslag ”Reduserte klimagassutslipp” vil paradoksalt nok føre til økte utslipp, siden det åpner for bruk av gass som hovedoppvarmingskilde i nye bygg. Dette påpeker Norges Naturvernforbund.

–  Vi trodde hensikten med forslaget var å redusere utslippene, ikke øke dem slik man gjør dersom det tillates bruk av gass til oppvarming, sier organisasjonens leder Lars Haltbrekken.

Det finnes svært mange miljøvennlige kilder for oppvarming av bygg. Bioenergi, solvarme, fjernvarme og varmepumper er noen av disse, fortsetter han.

Sammen med de andre miljøorganisasjonene har Naturvernforbundet protestert mot forslaget.

I dag er miljøkravene til valg av oppvarmingskilde i nye bygg så strenge at gass som hovedoppvarmingskilde hverken er lønnsomt eller praktisk. Det er disse kravene det nå åpnes for unntak fra.

I Statsbudsjettet for 2010 har regjeringen i tillegg innført CO2-avgift på gass til oppvarming, for å ”motvirke at gass konkurrerer ut mer miljøvennlige alternativer”.

– Når regjeringen innfører avgift på gass for å begrense bruken, undergraver den sin egen politikk hvis den samtidig gir unntak fra miljøkravene til bygg, sier Lars Haltbrekken.

Haltbrekken og Naturvernforbundet er nå bekymret for at det lages en infrastruktur for fossilgass til oppvarming, som vil legge forholdene til rette for økt forurensing i mange år framover. Det vil også gjøre det svært vanskelig for miljøvennlige alternativer å etablere seg der det allerede er infrastruktur for forurensende energiløsninger.

– I Norge har vi store nok klimagassutslipp fra oppvarmingen som det er. Vi må kutte i utslippene, ikke legge til rette for økte klimagassutslipp i mange år framover, sier Lars Haltbrekken.