Kola atomkraftverk på overtid

Når statssekretær Lahnstein er i Murmansk denne uken, må han benytte anledningen til å kreve en nedstengningsplan for Kola NPP. Det mener Naturvernforbundets samarbeidspartner på Kola-halvøya, KEC (Kola miljøvern-senter).

Naturvernforbundet og russiske Kola Environmental Center  oppfordrer statssekretær Lahnstein til å fremme dekommisjonering av de eldste reaktorene ved Kola atomkraftverk.Reaktorene regnes blant de farligste i verden, og kan aldri oppgraderes til vestlige sikkerhetsstandarder.

– Disse reaktorene burde vært lagt ned for lenge siden, sier Yuri Ivanov i Kola Environmental Centre

Lahnstein er i Murmansk for å delta i møte i den norsk-russiske bilaterale atomkommisjon. Naturvernforbundet og Kola Environmental Centre mener Lahnstein må bruke anledningen i Murmansk til å kreve av russiske myndigheter:

  • Det må utarbeides dekommisjoneringsplaner for gamle atomkraftverk snarest.
  • Penger må allokeres til arbeidet med dekommisjonering.
  • Et rammeverk av lover som sikrer forsvarlig lagring av radioaktivt avfall og brukt atombrensel må på plass.
  • Norge og Russland må inngå en avtale om varsling ved transport av atomavfall.

Norske myndigheter hevder de bruker enhver anledning til å ta opp situasjonen medgamle atomkraftverk med russiske myndigheter. Men direktør ved Kola atomkraftverk,

Aleksander Ionov, uttalte til Teknisk Ukeblad i fjor at han aldri har hørt noe negativt fra norske myndigheter. I et møte med representanter for den norske regjeringen der han presenterte sikkerhetsarbeidet ved Kola atomkraftverk kom det ifølge han ingen motforestillinger.

– Norske myndigheter må tydeligvis snakke høyere, sier Kjersti Album i Naturvernforbundet

De to eldste reaktorene ved Kola atomkraftverk skulle legges ned i 2003 og 2004 etter 30 års drift, men de har begge fått forlengete driftstillatelser for ytterligere 15 år. Forlengelsen i driftstid er kommet uten miljømessige konsekvensutredninger og offentlig debatt. Samtidig finnes ingen plan for dekommisjonering, og svært lite penger er akkumulert i det russiske dekommisjoneringsfondet.

Kola Environmental Centre og Naturvernforbundet har i flere år arbeidet sammen for dekommisjonering av gamle russiske atomkraftverk. Prosjektet er støttet av det norske Utenriksdepartementet.

Kjersti Album og Yuri Ivanov på besøk på Kola atomkraftverk