Krever åpenhet om hva laksen spiser

Det hersker full forvirring om hva norsk oppdrettslaks spiser. – Oppdrettsnæringen prøver fremdeles å snakke seg bort fra at man trenger å fiske rundt tre kilo fisk for hvert kilo laks som produseres, sier leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken. I Dagens Næringsliv i dag sier næringas representant at ”dette er fisk som ikke er anvendelig til menneskemat”. Dette er bevisst villedende, sier Haltbrekken. Nå krever Naturvernforbundet at oppdrettsnæringen legger fram de reelle tallene.

Les mer:

Brev fra Naturvernforbundet til Fiskeriministeren (30.11.2010):

Råvarer i norsk oppdrettsfôr


Dagens Næringsliv:

– Lakseoppdrett er matreduksjon (25.11.2010)


Flere brev om oppdrettsfor:

Fra Naturvernforbundet til fiskeriministeren (08.02.2010):
Oppmaling av sild

Svaret fra fiskeriministeren (17.03.2010): 
Oppmaling av sild til fiskefor

Naturvernforbundet har mottatt detaljerte tall fra Cermaq om hvilke marine råvarer de bruker i fôret med beskjed om å ikke offentliggjøre disse. Nå ber Naturvernforbundet Cermaq og de andre fôrprodusentene om selv å gå ut med tallene. Norsk lakseoppdrett er en gigantnæring i Norge og andre land. Næringen har norske myndigheters uforbeholdne støtte.

– Derfor forventer vi at Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) informerer oss om hvilke økologiske fotspor oppdrettsnæringen setter, sier Haltbrekken.

Nøkkelarter i alle verdens marine økosystem
I dag går 85% av verdens fiskeolje til oppdrettsnæringen. Denne oljen kommer fra fisk som er nøkkelarter i alle verdens marine økosystem. Det er disse fiskene all annen fisk lever av. I tillegg er den hovednæring for andre arter som sjøfugl og sjøpattedyr. Næringen snakker seg også bort fra at dette er fisk som kunne blitt benyttet direkte som mat.

Over halvparten av fisken som brukes til fiskeolje i Cermaq sitt laksefõr er fisk som er viktig som mat for de som ikke har råd til å spise laks. Også myndighetene må komme på banen. Laksegigantene får store privilegier av den norske staten i tillegg til at staten har store eierandeler i næringen.

– Vi kan ikke leve med en situasjon der en norsk flaggskipnæring er avhengig av å utarme økosystem og å ta maten uten av munnen på folk som har få alternativer. Derfor må fiskeriministeren sørge for at det lages og utgis detaljert statistikk om hva som inngår i norsk laksefôr og hvor disse råvarene kommer fra, avslutter Haltbrekken.

Fakta:
Oppdrettslaks fôres med pellets som inneholder både marine og vegetabilske råvarer. Andelen av fôret som er hentet fra landbruksprodukter har økt ettersom prisen på fiskemel- og olje har steget. I dag er rundt halvparten av fôret hentet fra havet.

Mens proteinet kan komme fra mange forskjellige kilder er fettsammensetningen avgjørende for laksens helse og kvalitet. Derfor kan ikke laksen klare seg uten olje produsert av feit fisk. Det er forbruket av denne fiskeoljen som viser hvor mye vill fisk lakseoppdretten er avhengig av.

Med utgangspunkt i en rekke kilder har Norges Naturvernforbund gjort denne beregningen:

  • For å produsere 1 kg laks kreves 1,15 kg laksefôr i form av pellets
  • Disse pelletsene inneholder knapt 20% fiskeolje fra vill fisk
  • Man trenger 12,5 kg feit stimfisk for å produsere ett kilo fiskeolje
  • Dermed er 1 kg laks avhengig av 1,15 kg pellets * 0,19 kg fiskeolje * 12,5 kg fisk = 2,73

I tillegg til olje fra vill fisk, brukes olje fra avskjær fra fiskeindustrien og andre kilder. Samlet oljeinnhold er 22%