Lakselusa – en større trussel i år enn i fjor

De siste rapportene fra Mattilsynet viser at det er like mye lakselus i de norske oppdrettsanleggene nå som for ett år siden. Dette til tross for en omfattende innsats fra myndigheter og oppdrettere for å avluse oppdrettslaksen gjennom året. – Situasjonen er langt alvorligere i år, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

– De omfattende avlusningstiltakene har ikke virket. Det må langt sterkere lut til for å få kontroll på situasjonen, understreker Haltbrekken.

Den planlagte økningen på 5 prosent i oppdrettsnæringen ble lagt på is da lusesituasjonen i fjor kom ut av kontroll. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen vil fortsatt ikke annonsere om det er aktuelt med en utvidelse.

–  Ved å si nei til den planlagte utvidelsen har regjeringen innrømmet at luseproblemet er knyttet til volumet i oppdrettsnæringen. Når det ikke var nok å stanse veksten og sette i verk en rekke avlusningstiltak, må oppdrettsproduksjonen reduseres. I alle fall i de mest lusbefengte områdene, sier Haltbrekken.

Skeptisk til bruk av leppefisk i avlusning
Det er det siste året brukt store mengder leppefisk for å få bukt med lakselusa. Fangsten av leppefisk til oppdrettsnæringen er ikke regulert og ingen vet hvilke konsekvenser uttaket har for de økosystemene leppefisken tas fra og de den settes ut i.

Det er grunn til å tro at leppefisk har unike, lokalt tilpassede, genetiske bestander langs kysten. Den fangsten av leppefisk (gressgylt, grønngylt og bergnebb) til oppdrettsnæringen som nå foregår med teiner og ruser truer med å tømme slike lokale bestander. Det finnes ikke bestandsberegninger eller kvoter for uttaket. Naturvernforbundet er bekymret for at fjerning av leppefisk kan gi skadelige ringvirkninger i lokale økosystem, for eksempel oppblomstring av alger og skadeorganismer.

–   Vi krever regulering av uttaket og utsettelsen av leppefisk. Hvis ikke kan bruken av leppefisk i oppdrettsnæringen føre til negative konsekvenser for både i de områdene de tas fra og de områdene de settes ut i, sier Haltbrekken.