Miljøfiendtlig 100-dagersprogram

– FrP vil legge til rette for økt forurensing fra de som allerede forurenser mest, oljeindustrien og veitrafikken, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. Han er bekymret for fødestua til den siste store torskestammen i verden.

FrP vil åpne for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, uansett hvilke konsekvenser dette vil ha. I 100-dagersprogrammet foreslår FrP dessuten å fjerne bompengene fra norske veier fra 1. januar 2010. I tillegg skal drivstoffavgiftene reduseres.

– Kollektivtrafikken vil bli den store taperen når FrP skal finne penger til å dekke tapte bompengeinntekter og drivstoffavgifter, frykter Haltbrekken. – I tillegg vil trafikken øke og miljøet tape.

Et oljefritt Lofoten og Vesterålen er Norges viktigste miljøsak i dag. FrP tar i sitt program til ordet for åpning for oljevirksomhet i disse områdene. Partiet ønsker å: igangsette arbeidet med å ferdigstille forvaltningsplanen for nordområdene, med den hensikt å åpne for full fremdrift i petroleumsvirksomheten for Nordland VI, VII og Troms II i 2010.

– Full oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja vil sørge for at Norge fortsatt har rekordhøye klimautslipp fra oljeindustrien i mange tiår framover. Klimaendringene krever reduserte klimagassutslipp fra oljeindustrien, ikke fortsatt forurensning slik FrP legger opp til, sier Haltbrekken.

Veitrafikken er sammen med oljeindustrien Norges største klimaforurenser. FrP vil øke utslippene fra veitrafikken gjennom satse mer på veibygging, avvikle bompengeinnkreving og la staten ta regningen i stedet. I tillegg vil partiet redusere drivstoffavgiften.
– Dersom bompengeinnkrevingen skal opphøre, må staten bruke om lag 60 milliarder kroner mer på veibygging de neste 10 årene, nesten dobbelt så mye som planlagt. Det ville vært langt bedre for miljøet å bruke disse pengene på jernbane, kollektivtrafikk og utbygging av gang- og sykkelveier. Reduserte drivstoffavgifter vil dessuten stimulere til fortsatt bruk av biler med høyt drivstofforbruk sier Haltbrekken.

FrPs 100-dagersprogram ble lansert samme dag som det er 100-dager til klimatoppmøtet i København starter. I programmet vil Frp: Ferdigstille/revidere norske forhandlingsposisjoner til klimamøtet i København. Norske interesser er at avtalen blir mest mulig global, hindrer karbonlekkasje, forplikter land til teknologiutvikling og -overføring, styrker det vitenskapelige arbeidet, stimulerer investeringer i fornybar energi og gir en bredere satsing på helhetlig CO2-håndtering og bruk av CO2.

– FrPs krav til en klimaavtale gjør at vi frykter de nok en gang vil gå mot at Norge skal tilslutte seg avtalen, slik partiet gjorde da Stortinget behandlet Kyoto protokollen. FrP har tidligere gått imot målet om å begrense temperaturøkningen til maks 2 grader. Temperaturøkninger over dette kan føre til irreversible endringer med alvorlige konsekvenser. Derfor har Norge sammen med EU og nå G8-landene jobbet for at dette skal være målet i en ny avtale. FrP ønsker også å styrke det vitenskapelige arbeidet knyttet til klimaproblemet, men tar ikke konsekvensen av den vitenskapen vi alt har, sier Lars Haltbrekken.

Et lyspunkt i programmet er at FrP vil fremme en ENØK-pakke med innføring av skattestimulans for ENØK- investeringer.
– Energieffektivisering er det billigste tiltaket og noe av det som kan gi de raskeste resultatene. Uansett hvem som kommer i regjering etter stortingsvalget, må det iverksettes tiltak som sikrer energieffektivisering, avslutter Lars Haltbrekken.