Naturen får sitt eget FN-panel

Det nye panelet blir en parallell til det anerkjente FNs klimapanel, som fikk Nobels fredspris i 2007. Panelet for naturmangfold skal se på status for naturrikdommen, hvilke konsekvenser dette har for oss mennesker og hva vi burde gjøre med det.

De siste femti årene har vi mennesker ødelagt mer av naturrikdommen enn det som ble ødelagt fra tidenes morgen og frem til 60-tallet.  Den internasjonale konvensjonen for biologisk mangfold er verdenssamfunnets samarbeid for å ta vare på naturrikdommen.

Dette arbeidet har nå ført til enighet om at det skal opprettes et vitenskapspanel for biologisk mangfold.

Haltbrekken fornøyd
Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, er glad for nyheten om panelet. Han er blant dem som har ivret for et slikt panel, som kan være viktig for å rette fokus mot de store utfordringene naturrikdommen står overfor de kommende årene.

– Opprettelsen av FN’s klimapanel og deres fire tunge faglige rapporter har hatt alt å si for hvor høyt klimasaken er på den internasjonale dagsorden i dag, sier Lars Haltbrekken..

– Vi tror et FN panel for biologisk mangfold vil spille den samme rollen i forhold til kampen for å bevare livsgrunnlaget vårt.

Løftene fra 2002 ikke overholdt
Haltbrekken er bekymret over tapet av artsmangfoldet både i Norge og internasjonalt, som han mener ikke har blitt fulgt opp av politikerne.

Allerede på miljøtoppmøtet i 2002 i Johannesburg ble det enighet om at utryddelsen av artsmangfoldet på kloden skulle reduseres kraftig innen 2010.

Nå i 2010 som for øvrig er FNs år for biologisk mangfold, må verdens miljøvernministre konkludere med at de ikke når dette målet.

– Utryddelsen er like alvorlig som før, påpeker Naturvernforbund-lederen.

– Det store tapet av planter og dyr, gjør at vi risikerer å miste goder vi i dag tar for gitt – rent vann, ren luft, ren jord som kan gi oss trygg matproduksjon, planter som kan brukes til medisiner og materialer som gir oss husly. Tjenester naturen gir oss – helt gratis. For å kunne gi oss disse godene, må det være et mangfold i naturen, mener Haltbrekken.

Han advarer imidlertid mot å tro at panelet kan gjøre jobben alene.

– Men i samspill med organisasjoner og miljøvernere kan dette kanskje gi det løftet verdens natur så sårt trenger, avslutter han.