– Naturvernforbundet advarte Mattilsynet i fjor

Dioksinholdige krabber fra Telemarkskysten omsettes i Grenlandsområdet uten at mattilsynet har kontroll på situasjonen, ifølge NRK Østafjells i dag. – Trist at norske myndigheter ikke greier å fjerne miljøgiftene fra vårt felles matfat, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforubundet.

Krabbe

Etter avsløringen i dag har mattilsynet lagt ut en advarsel til publikum på sin hjemmeside.

Naturvernforbundet har tidligere ved gjentatte anledninger bedt fiskeriministeren og Mattilsynet om å skjerpe kontrollen med giftholdig norsk sjømat, og stoppe omsetning og eksport av sjømat som er forurenset med PCB og dioksiner over tillatte grenseverdier. 

– I fjor advarte vi om at dioksinkrabber fra Grenland ville komme i fri flyt på markedet etter at Mattilsynet tok bort det geografiske omsetningsforbudet i fjorden til fordel for en EU-grense for lovlig giftinnhold i sjømaten. Vi sa det var urealistisk å forvente at fiskerne skulle kunne kontrollere dioksininnholdet selv, forklarer Haltbrekken.

Naturvernforbundet vet også fra tidligere at for eksempel farlig norsk sild, ål og kveite er blitt eksportert.
Dette kommer blant annet fram av et brev til Mattilsynet allerede i 2006.

For en drøy uke siden ble det i tillegg klart at leveransene av ål som senest i sommer har gått fra Telemarkskysten til Danmark ligger over EU sin grenseverdi for hva som er spiselig.

– Skandalesaker som dette er svært triste for kystsamfunnet og viser at tiden er overmoden for en storstilt opprydding i forurensede havner og fjorder. I tillegg må berørte fiskere får skikkelig erstatning fra forurenserne som Norsk Hydro, skipsverft og andre for tapt tilgang til fiskefelt og levebrød, sier Naturvernforbundets leder.

– Både områder som er forurenset, og kilder til slik forurensning er godt kartlagt. Mens myndighetene og industrien somler med oppryddinga, viser informasjon i offentlige helserapporter at store deler av den norske og europeiske befolkningen får i seg så mye miljøgifter gjennom maten at det balanserer på grensa av det forsvarlige.

– Omtrent 15 % av befolkningen bikker over grensa, og det viser at vi dessverre bør holde oss unna den mest giftige sjømaten mens vi venter på at miljøgiftene skal bli fjernet fra kysten, avslutter Haltbrekken.