NHO på glattisen

– Biolobbyen kan komme til å sabotere FNs naturtoppmøte i Japan til høsten, og NHO opptrer som nyttige idioter. I Dagbladets nettutgave 28. september gir generalsekretær Jan Thomas Odegard i Naturvernforbundet uttrykk for hvordan han oppfatter NHOs innspill til regjeringen om norske posisjoner på møtet.

Jan Thomas Odegard nærbilde

Dagbladet har allerede påvist at NHOs innspill er gjort under ”rettledning” av den amerikanske biolobbyen. USA har selv unnlatt å slutte seg til FNs biomangfoldkonvensjon, og amerikanske næringsinteresser kan derfor ha god bruk for stråmenn som kan tale deres sak fram mot møtet.

Dagbladets oppslag:
http://www.dagbladet.no/2010/09/28/nyheter/lobbyisme/biologisk_mangfold/utenriks/nho/13424432/
http://www.dagbladet.no/2010/09/10/nyheter/lobbyisme/politikk/innenriks/nho/13341515/

Mer om Naturtoppmøtet
http://naturvernforbundet.no/naturvern/naturtoppmoetet-i-japan/