Reagerer på forslag om utsendelse av norsk atomavfall

Det har kommet forslag om å sende norsk atomavfall til gjenvinning i Frankrike. Også Naturvernforbundets partnerorganisasjoner i Russland reagerer på forslaget.

Mennesker utenfor Institutt for energiteknikk

Naturvernforbundets russiske partnerorganisasjon har sendt et brev til Nærings- og handelsminister Trond Giske hvor de reagerer på at norsk atomavfall foreslås reprosesseres og gjenvinnes i Franrike. Brevet ble sendt etter at det for to uker siden kom forslag fra et norsk utvalg om å sende tolv tonn brukt atombrensel ut av landet og til det franske reprosesseringsanlegget La Hague.
– Vi er kritiske til å gjenvinne og reprosessere norsk atombrensel i Frankrike, sier Kjersti Album, landansvarlig i Naturvernforbundet.

La Hague ble i sin tid bygd for å bygge franske atombomber, og store mengder plutonium produseres fortsatt der. Utslippene av radioaktive stoffer som Cesium og strontium til sjøen er store.

Album sier at Naturvernforbundet ønsker skikkelige og uavhengige vurderinger før det skal tas avgjørelser rundt det norske atomavfallet.

Reprosesseringsanlegget i La Hague er samme type anlegg som Sellafield i Storbritannia og Majak i Russland, som Norge i flere omganger har stilt seg kritisk til.

Album mener at å anbefale en slik transport av brukt atombrensel til La Hague er fullstendig brudd med tidligere norsk politikk.

Naturlig å gi råd

Det er den russiske miljøorganisasjonen Green World sammen med flere andre som har sendt bekymringsbrev til norske myndigheter
Les brevet her

Der skriver de blant annet at Norge selv bør ta ansvar for sitt eget atombrensel. De skriver videre at de er overrasket og skuffet over en slik holdning fra Norge, spesielt siden Norge tidligere har uttalt seg kritisk til reprosessering.

”Siden vi jobber tett med Naturvernforbundet for å stenge ned gamle atomreaktorer i Russland, er det bare naturlig at vi gir råd til Norge i denne saken,” heter det i brevet.

Vanskelig å argumentere mot andre

I internasjonale målestokk er det lite avfall det er snakk om.
– Men det er fortsatt viktig hvordan dette blir behandlet, og Norges valg i denne saken sender signaler internasjonalt, sier Album.

Naturvernforbundet mener at hvis Norge sender sitt brensel til reprosessering, blir det vanskeligere å argumentere mot at andre skal gjøre det. Det vil også føre til økte utslipp til sjø, og økte atomtransporter.

Naturvernforbundet har tidligere advart mot å sende atomavfallet til La Hague.
Les brevet til norske myndigheter her

Her kan du se oversikt over hvordan utslipp fra La Hague og Sellafield kommer med havstrømmen tilbake til Norge