Regjeringen styrker klimainnsatsen

Norges sjefsforhandler i klimaforhandlingene ble i dag utnevnt til ny statsråd i den rødgrønne regjeringen. Fram til klimatoppmøtet i København er avsluttet får hun ansvar sammen miljø- og utviklingsminister Erik Solheim for klimaforhandlingene. Det knyttes også forventninger til den nye fiskeri- og kystministeren.

– Hanne Bjurstrøm er en meget sterk og dyktig leder av den norske klimaforhandlingsdelegasjonen, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

– Sammen med Erik Solheim la hun på Bali i desember 2007 grunnlaget for forhandlingene om klimaavtalen vi forhåpentligvis vil se som resultat av København toppmøtet. Dagens utnevnelse er en styrking av den norske innsatsen fram mot København møtet, det er vi svært fornøyde med, fortsetter han.

Forventninger til fiskeriministeren
Lisbeth Berg-Hansen ble utnevnt til ny kyst- og fiskeriminister. Berg-Hansen har lang erfaring fra både forvaltningen og næringen.

– Vi forventer at hun blir en ryddig minister som sørger for at norsk fiskeri- og oppdrettsnæring i framtida reguleres i tråd med internasjonale avtaler og normer. Særlig på områder som ulovlig fiske og ikke minst oppdrettsnæringens internasjonale ressurssløseri og konflikter har hun store utfordringer, sier Haltbrekken.

Bør ta ulovlig fiske alvorlig
Kampen mot svartfiske vil bli en viktig sak framover, ifølge Haltbrekken.

– Til nå har norske bakmenn i svartfisket i Barentshavet gått fri, fordi ingen har vært  stand til å etterforske slik kriminalitet. For å få en slik etterforskning på plass trenger vi en fiskeriminister som tør, og en regjering som stiller ressurser til rådighet, fortsetter naturvernforbundets leder.

Han mener at etater som toll, skatt, politi, og utenrikstjeneste må få tilført ressurser til dette arbeidet.

Schjøtt-Pedersen viktig mot fiskekriminalitet
Den nye samordningsministeren Karl Eirk Schjøtt-Pedersen er tidligere fiskeriminister og tidligere leder av Arbeiderpartis kystutvalg. Han kan være en god støtte for fiskeriministeren i denne saken, tror Haltbrekken:

– Lisbeth Berg-Hansen må sette seg ned med den nye samordningsministeren Schjøtt-Pedersen og sikre fortgang i etterforskningen av det kriminelle svartfisket.