Seier i høyesterett

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har i dag vunnet fullstendig over godseier Carl Otto Løvenskiold i Høyesterett. Godseieren er pålagt å oversende informasjon om hvor han har sine gamle natur­skoger til NOA, og han må betale snaut ½ million kroner i saksomkostninger.

En turgåer i skogen

Saken har gått gjennom hele rettsystemet helt siden 2005, da NOA forsøkte å få ut informasjon om hvor godseieren har sine verdifulle gammelskoger. Den statlige miljøklagenemnda ga NOA fullt medhold og påla Løvenskiold å utlevere dataene. Krav om rettslig innkreving av dataene medførte at Løvenskiold gikk til rettssak mot NOA for å slippe unna kravet fra klagenemnda.

Første gang miljøinformasjonsloven blir prøvd i retten
– Dette er svært gledelig, sier Gjermund Andersen, daglig leder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. NOA har her vunnet en stor seier til gavn for alle som ønsker å delta i miljødebatten. Det er første gang en sak etter miljøinformasjonsloven er blitt prøvet for rettsvesenet, og resultatet betyr at det fra nå av blir mye vanskeligere å nekte miljøinformasjon utlevert.

Det er i de gamle skogene miljøverdiene finnes, både de største opplevelsesverdiene, de sjeldne plantene og dyrene og det er gammelskogen som er det største karbonlageret. På tross av disse store miljøverdiene, er de siste gammelskogene i ferd med å gå tapt, og farten på ødeleggelsene har vært aller størst hos Løvenskiold: Mens det er 18 % av skogen på Østlandet som er eldre enn 120 år, er det i Oslomarka bare 11 %, og hos Løvenskiold fattige 6% igjen av disse verdifulle skogene. 
– Vi står overfor vår siste sjanse til å ta vare på de gamle naturskogene i landet, og skal vi ha en sjanse til å lykkes, må vi vite hvor de finnes, sier Andersen. All faglig kunnskap og all fornuft tilsier at vi burde verne de siste gammelskogene, men inntil politikerne manner seg opp til å gjøre noe som monner er vi henvist til å kjempe for hver lille teig. Og da må vi vite hvor de er.

Natur og miljø foran kortsiktige økonomiske hensyn
NOA har i mange år drevet med registrering av miljøverdier i Oslomarka, et arbeid som har vært svært krevende som følge av vanskelig tilgjengelig informasjon. Og enda verre har det vært å få gjennomslag for at hensynet til natur og miljø må gå foran kortsiktige økonomiske hensyn.

Med denne avgjørelsen i Høyesterett er vi kommet et langt skritt videre med å komme på forskudd i disse vanskelige, men viktige miljøsakene. Selv om dommen løser NOAs problem, må den også få etterspill:

– Det er fullstendig uakseptabelt at det er en liten og ressurssvak organisasjon som NOA som må forsvare miljøinformasjonsloven og vedtak i en statlig klagenemnd i retten – med de ekstreme kostnadene en slik sak medfører. Reglene må endres, slik at det er staten som forsvarer den retten de har gitt borgerne gjennom loven. NOAs prosessfullmektig, advokat Nikolai Norman, har gjort en fantastisk innsats, og i sterk grad bidratt til dette rettslige nybrottsarbeidet, fremhever Andersen.

Foto: Naturvernforbundet Oslo og Akershus