Støtter SFTs olje-nei

Statens forurensningstilsyn (SFT) advarer i dag sterkt mot å lyse ut en rekke nye områder i Barentshavet og Norskehavet til oljeindustrien. Naturvernforbundet mener regjeringen må lytte til SFTs faglige råd, og at hele ordningen for ekspress-tildeling av såkalt «modne områder» til oljevirksomhet må avvikles.

Olje- og energidepartementet har foreslått å utlyse store nye områder for leteboring etter olje, gjennom en utvidelse av ordningen for «tildeling i forhåndsdefinerte områder» (TFO). I et brev til Miljøverndepartementet advarer nå SFT mot flere av de foreslåtte utvidelsene, fordi de vil åpne for økt oljevirksomhet i områder med store naturverdier.

– Regjeringen kan ikke overse så klare advarsler fra sine egne fageksperter. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen må straks skrinlegge den foreslåtte utvidelsen av oljevirksomheten i disse områdene, mener leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

– Vi vet fra før at den stadige tildelingen av nye leteområder for oljeindustrien vil føre til økte klimagassutslipp fra norsk oljevirksomhet i flere tiår framover. I tillegg advarer nå SFT om at flere av de foreslåtte områdene inneholder særlig verdifulle og sårbare naturverdier, påpeker Haltbrekken.

TFO-ordningen skal sørge for raskere tildeling av nye leteområder til oljeindustrien, og har blitt utvidet kraftig siden den ble opprettet i 2003. SFT påpeker i sitt brev at flere av de nye områdene ikke faller inn under det formålet ordningen hadde da den ble opprettet. SFT skriver at de foretrekker at ny oljevirksomhet i Barentshavet holdes helt utenfor TFO-ordningen, og heller behandles gjennom de vanlige konsesjonsrundene, ettersom dette vil gi en grundigere behandling av konsekvensene for natur og miljø.

– Denne ordningen gir oljeselskapene mulighet til å sikre seg leteområder raskere og enklere enn ellers, og det taper miljøet på. Regjeringen bør lytte til fagetatenes bekymring, og avskaffe hele ordningen for tildeling i forhåndsdefinerte områder, sier Lars Haltbrekken.

Regjeringen har satt i gang en gjennomgang av TFO-ordningen som fortsatt pågår. Denne evalueringen gir olje- og energiminister Terje Riis-Johansen en anledning til å avvikle ordningen i løpet av 2010. Naturvernforbundet har i sin høringsuttalelse til regjeringens gjennomgang bedt om at TFO-ordningen avskaffes så raskt som mulig.