Utslippsmålene senkes

Stadig flere land legger nå fram konkrete forslag til hvilke utslippsforpliktelser de er villige til å påta seg i en ny internasjonal klimaavtale. – Problemet er at målene gjennomgående er så svake at de bringer oss lenger unna de nødvendige kuttene – ikke nærmere, melder Naturvernforbundets klimarådgiver Bård Lahn fra de pågående klimaforhandlingene i Bonn.

 På forrige forhandlingsmøte, som ble avholdt i begynnelsen av juni, la FNs klimasekretariat fram beregninger som viser at de samlede utslippsreduksjonene i rike land fram til 2020 kan bli på mellom 16 og 26 prosent fra 1990-nivå. Dette er klart under FNs klimapanels anbefaling om et kutt på mellom 25 og 40 prosent. Under forhandlingene i Bonn denne uka la FNs klimasekretariat fram en ny og oppdatert beregning, som også inneholder nye mål fra land som har presentert dem siden sist møte. Resultatet av de nye beregningene er nedslående.

 Lavere tall fra rike land
FNs klimasekretariat anslår nå at samlede utslippskutt fra rike land vil bli mellom 13 og 21 prosent, altså enda lavere enn hva man sa for bare to måneder siden. Grunnen til dette er at målene som har blitt lagt fram i mellomtiden har vært skuffende svake. Japan og Russland lover å redusere sine utslipp med henholdsvis 9 prosent og 10-15 prosent fra 1990-nivå. New Zealand sa seg tirsdag villig til å redusere sine utslipp et sted mellom 10 og 20 prosent fra 1990-nivå innen 2020.

 Det er svært alvorlig at man nå – få måneder før det avgjørende toppmøtet COP 15 i København – beveger seg stadig lenger bort fra de utslippsreduksjonene FNs klimapanel sier er nødvendig. Under diskusjonene i Bonn i går oppsummerte Bolivia denne avstanden som et «dramatisk gap», og pekte på at kuttene sannsynligvis burde være enda større enn FNs klimapanel har anbefalt.

 Kritikk mot utslippsmålene
Flere utviklingsland brukte forhandlingene i Bonn i går til å gi klar beskjed til enkelte rike land om at deres foreslåtte utslippsmål er for dårlige. India mente blant annet at Canadas mål om å redusere sine utslipp tilbake til 1990-nivå innen 2020 ikke passer seg for et land som forsøker å framstille seg som miljøansvarlig, og ba Canada om å «gå i seg selv».

 Enkelte utviklingsland kritiserte også rike land som planlegger å oppfylle en stor del av sine mål for 2020 gjennom kjøp av utslippskvoter fra mekanismer som CDM. Sør-Afrikas forhandler pekte på at dersom rike land kjøper opp alle billige utslippsreduksjoner i utviklingsland gjennom CDM, vil til slutt bare svært dyre reduksjoner være igjen når utviklingslandene selv skal redusere sine utslipp.

 Norges Naturvernforbund deler utviklingslandenes krav om at rike land må påta seg kraftige forpliktelser om innenlands utslippsreduksjoner i en ny klimaavtale.