Vaklende fiskeriminister

Naturvernforbundet reagerer sterkt på at fiskeriministeren ikke kjente til sitt eget departements rapport om ulovlig dumping av fisk. – Dette vitner om at hun ikke har satt seg inn i disse viktige ressursspørsmålene, og at hun ikke har kontakt med de delene av sitt eget departement som jobber med dette, sier leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken.

Les mer:

Last ned utkastkommisjonens rapport her.
 

Lisbeth Berg Hansen sier til VG i dag at hun ikke greid å finne informasjon om det utredningsarbeidet avisen viser til.  — Det er blitt så tatt for gitt at det ikke foregår dumping, at jeg ikke har sett på det som noe problem. I all kontakt med næringen har det vært langt til grunn at det ikke dumpes fisk, sier hun til avisen.

Dette viser en minister på alvorlig villspor, mener Haltbrekken. 

Kan ikke ha lest rapporten fra utkastkommisjonen
Rapporten fra den såkalte utkastkommisjonen, nedsatt i 2004 i Berg Hansens eget departement av daværende fiskeriminister Svein Ludvigsen, dokumenterer utkast av fisk som i dagens verdi beløper seg til en milliard kroner.

– Hun viser til sin kontakt med næringen, mens hele dokumentasjonen og anbefalingene ligger i hennes eget departement. Det finnes ingen annen forklaring enn at ministeren ser på seg selv som en næringsminister og ikke en ressursforvaltningsminister, sier Naturvernforbundets leder.

Utkastkommisjonen dokumenterer at mellom 5 og 8% av fisken kastes på havet hvert år, og at dette fører til usikkerhet i ressursforvaltningen.

– Kommisjonen sier at det ikke kan være tvil om at utkast forekommer i alle fiskerier i større eller mindre grad. De fremmer også en rekke konkrete forslag til tiltak. Ingen av dem er gjennomført, påpeker Haltbrekken.

Blant annet ville kommisjonen forby den typen kvern som den aktuelle Røkke-tråleren Hekktind brukte til å skjule sine ulovlige utkast.

Kommisjonen foreslo videre at det burde utplasseres minst 40 inspektører om bord på fiskefartøyer, og at disse måtte arbeide etter metoder utviklet i samråd med Havforskningsinstituttet og på en slik måte at data kunne brukes i bestandsberegningene.

– Kystvakten må nå tilføres midler til å utnytte seilingskapasiteten fullt ut, avslutter Haltbrekken.