Du er her:

Årsmøte

Årsmøtemaler og informasjon om frister for lokal- og fylkeslag

Trenger dere hjelp til årsmøte? Nedenfor finner dere årsmøtedokumenter, informasjon om frister og hvilke dokumenter som skal sendes inn.

Årsmøte skal ordinært holdes hvert år innen utgangen av mars måned for lokallag, og senest innen utgangen av april måned for fylkeslag. 

Det er viktig at årsmøtepapirer sendes inn, slik at vi får oppdatert styreinformasjon og kjenner til aktiviteten i laget. Årsmøtepapirer dokumenter aktivitet og gir rett til utbetaling av kontingent. 

Klikk her for å levere årsmøtepapirene elektronisk. 

Landsmøtet 2018 vedtok en veiledning for valgkomiteer i fylkes-og lokallag, denne bør valgkomiteene gjør seg kjent med før valgkomitearbeidet starter. Før årsmøtet kan det også være lurt å lese igjennom tips til valgkomitéarbeid. Ønsker dere besøk fra sekretariatet eller sentralstyre, tips til verving eller inspirasjon, ta kontakt med organisasjonsrådgiver Randi Alsos.

Maler for årsmøtepapirer:

 

1. Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte skal sendes alle lagets medlemmer minst to uker i forveien (se vedtektene § 8-5 og 9-7).

Dersom dere trenger medlemslister eller klistrelapper til utsendelse, ta kontakt på medlem@naturvernforbundet.no i god tid. Årsmøteinnkalling kan sendes per e-post eller post. Noen lag velger også å annonsere i lokalpresse.

 

2. Årsmøtepapirer

Klima- og miljødepartementet har fra 2011 endret sine retningslinjer for støtte til miljøorganisasjoner. Antall aktive lokallag er viktig for hvor mye statsstøtte Naturvernforbundet får, og for at lokallag kan godkjennes som aktive kreves det årsmelding og regnskap, samt årsmøteprotokoll og oversikt over styre valgt på årsmøte. Dette er dokumenter som laget er pliktig til å levere i henhold til Naturvernforbundets vedtekter (se § 8-5 og § 9-7). NB! Klima- og miljødepartementets søknadsfrist er 1. mai, så det er derfor viktig at årsmøtepapirer sendes inn så snart som mulig etter årsmøtet!

Følgende papirer leveres etter årsmøte:

Skjema for styresamensetning og malene for regnskap er obligatorisk for alle lag å bruke, resten av malene står dere fritt til å bruke.

Det er også utarbeidet en mal for standardvedtekter for fylkes- og lokallag, for de lagene som eventuelt ønsker å ha egne, supplerende vedtekter i tillegg til Naturvernforbundets sentrale vedtekter. 


Følgende saker skal behandles på årsmøte:

 • Valg av ordstyrer
 • Styrets årsmelding
 • Regnskap
 • Saker fra styret
 • Saker fra medlemmer (meldt innen frist satt av styret)
 • Budsjett og arbeidsprogram
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomité
 • For lokallagene: valg av utsending til fylkeslagene årsmøte
 • For fylkeslagene: valg av revisor
 • I landsmøteår: delegater til landsmøtet

For fullstendig oversikt se vedtektene.

Det er styrets ansvar at årsmøtepapirer sendes inn etter avholdt årsmøte.

 

3. Frister

 • Innkalling til årsmøte skal sendes alle lagets medlemmer minst to uker i forveien
 • Årsmøtepapirer skal være sendt organisasjonsavdelingen innen 1. april for lokallag.
 • Årsmøtepapirer skal være sendt organisasjonsavdelingen innen 15 april for fylkeslag. Dersom fylkeslaget har årsmøte etter 15. april, vennligst gi beskjed til organisasjonsavdelingen

 

Har dere spørsmål kontakt:

 • Organisasjonsavdelingen på på medlem@naturvernforbundet.no

Nyheter