Du er her:

Retningslinjer og veiledning for valgkomiteer

På Naturvernforbundets landsmøte i 2018 ble det vedtatt retningslinjer for valgkomiteen for Naturvernforbundet nasjonalt, samt en veiledning for valgkomiteer i fylkes- og lokallagene.

Veiledning for valgkomiteer i fylkes- og lokallagene og retningslinjer for valgkomiteen til Nautrvernforbundet nasjonalt som vedtatt på landsmøtet ligger her: 

Veiledning for valgkomiteer i fylkes- og lokallag.
Retningslinjer for valgkomiteen til Naturvernforbundet nasjonalt.

Etter innspill fra flere har organisasjonsavdelingen laget en nettside som skal gjøre det lettere å melde inn forslag til kandidater til verv i organisasjonen. Mange ute i lagene har lyst til å engasjere seg mer i natur og miljøvern, men vet kanskje ikke helt hvem de skal ta kontakt med for å melde fra. Gjennom denne nettsiden kan man foreslå seg selv eller andre til verv i fylkeslag, lokallag, landsstyret og sentralstyret. Adressen er www.naturvernforbundet.no/valg.

Informasjonen om hvem som blir foreslått samles i organisasjonsavdelingen. Valgkomiteen i det respektive lag vil få tilsendt en samlet oversikt over alle interesserte kandidater i deres fylke innen man skal i gang med valgkomitearbeidet for perioden. 

Kandidater kan fortsatt melde seg direkte til valgkomiteen, så det er viktig at valgkomiteene noterer ned kandidater selv dersom man ikke vet om de har brukt nettsidene.

Vi håper endringen med en felles nettside for å kunne foreslå kandidater vil være med på å lette arbeidet i valgkomiteene landet over.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.09.2019