Obama skuffer stort

Barack Obama talte i dag til klimatoppmøtet i København. Han talte om handling framfor snakk, men kom ikke med noen nyheter. – Obamas tale var en stor skuffelse, sier Lars Haltbrekken.

Det var store forventinger til Obamas tale. Forpliktelser om økte utslippsreduksjoner og finansiering til utslippskutt i fattigere land er helt nødvendig for framskritt i de fastlåste forhandlingene i København.

– Obama sier det må handles nå. Det har verdens statsledere sagt i 20 år. Men hva har skjedd? Utslippene har økt og klimaendringene er bare blitt verre og verre, sier Haltbrekken.

Målene som i dag ligger på bordet vil føre verden mot en global oppvarming på 3 grader eller mer. I tillegg er det slik at u-landene har påtatt seg større utslippskutt enn i-landene. Når USA fastholder at landet vil kutte utslippene med kun 3 prosent sammenliknet med 1990-nivå, kan det bli vanskelig å komme til større kutt.

– Obama påstår at de rike land har påtatt seg omfattende utslippsforpliktelser. Det har de ikke. Vi er på stø kurs mot 3 grader, sier Lars Haltbrekken.