Obama til København med tre prosent utslippsreduksjon

Det hvite hus offentliggjorde i dag at USAs president Barack Obama vil delta på København-toppmøtet i desember. Samtidig sier han seg villig til å forplikte USA til utslippsreduksjoner på tre prosent i forhold til 1990-nivå innen 2020. Det er svært langt unna reduksjonen på 40 prosent som er nødvendig fra rike land, og svakere enn USAs forpliktelse i den tolv år gamle Kyoto-avtalen. Norges Naturvernforbund er skuffet.

Barack Obama i en telefonsamtale

– Det skulle bare mangle at Obama tar turen til dette tiårets viktigste toppmøte. Men med et så skuffende dårlig utslippsmål i kofferten frykter jeg at besøket hans ikke vil gi den framgangen i forhandlingene som er nødvendig, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Ifølge Det hvite hus er USA villig til å forplikte seg til en reduksjon i sine utslipp på 17 prosent innen 2020, i forhold til 2005-nivå. Omregnet til 1990-nivå, som er basisåret for utslippsforpliktelser i Kyoto-avtalen, utgjør dette målet et kutt på tre prosent. Dette er identisk med målet i loven som i dag er vedtatt av Representantenes hus i den amerikanske Kongressen.

I Kyoto-avtalen fra 1997 forpliktet USA seg til å redusere sine utslipp med 7 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2012. Landet trakk seg imidlertid senere fra avtalen.

Les mer
Oversikt over USAs klimapolitikk
Uttalelse fra Det hvite hus

– Skal vi stoppe temperaturstigningen under to grader, må rike land redusere sine utslipp med 40 prosent innen 2020. Hvis Barack Obama kommer til København med et mål som er dårligere enn daværende visepresident Al Gore skrev under på i Kyoto for tolv år siden, sier det seg selv at det vil være en stor skuffelse, sier Haltbrekken.

Naturvernforbundet mener at resten av verden nå ikke må la seg bremse av USA, og at andre rike land fortsatt må påta seg kraftige, juridisk bindende utslippsmål i København gjennom en videreføring av Kyoto-protokollen.

– Det har skjedd et stort skifte i amerikansk klimapolitikk det siste året, og større endringer er på gang. Men hvis Obama ikke får på plass et bedre utslippsmål enn dette før København, er det viktig at resten av verden går videre med mer ambisiøse mål i en sterk og rettferdig klimaavtale, mener Haltbrekken.

Det hvite hus opplyser at Barack Obama vil besøke klimatoppmøtet COP 15 i København på møtets tredje dag, 9. desember, og ikke mot slutten av møtet, som andre statsledere. Enkelte amerikanske miljøorganisasjoner reagerer i dag negativt på dette, og krever at presidentens besøk i København blir noe mer enn en høflighetsvisitt. Naturvernforbundets amerikanske søsterorganisasjon Friends of the Earth har tidligere kritisert utslippsmålene i USAs nye klimalovgivning for å være altfor lave.