Du er her:

  • Tema
  • Øk naturens rettssikkerhet

Øk naturens rettssikkerhet #valg21

Miljøforvaltningen er kneblet og vingeklippet. Viktige miljølover utvannes og naturen mangler en egen domstol.

Kommuner og politikere er under sterkt press for å tillate stadig utbygging. Dagens regjering har med viten og vilje svekket miljøforvaltningen og miljøhensynet i lovverket. Vi trenger et sterkt rammeverk som sikrer at lovpålagte naturhensyn og internasjonale forpliktelser faktisk følges opp. Her kommer endringer i plan- og bygningsloven inn, samt statsforvalternes rolle og ressurser. Vi krever at det etableres en miljødomstol også i Norge, slik våre naboland Sverige og Danmark har. 

Det er for dyrt for personer eller organisasjoner å gå til sivilt søksmål, noe som ofte er eneste ankemulighet. Kommuner, statlige organer/etater og private utbyggere kan hente store økonomiske gevinster ved å omgå mål, lover og retningslinjer. Naturen har ingen egne økonomiske midler å stille opp med og blir i realiteten rettsløs. 

Les mer: #valg21

Kommune vil flytte salamanderdam - igjen

Naturvernforbundet krever varig beskyttelse av vernet natur

Vi trenger en miljødomstol!

Bryter med internasjonale forpliktelser

8 grunner til å si NEI

Strandsonen bygges ut bit for bit

 

Her kan du lese Naturvernforbundets fakta-ark og få tilgang til artikler og illustrasjoner om dette temaet.  Ta kontakt med Anne Guri Solem om du ikke har passordet. 

ImageFaktaark Øk naturens rettssikkerhet

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2021

Nyheter

IStock-1174675821
Snøskuternes inntogsmarsj:

Stortingsflertall gjør vondt verre!

31.05.2021 | Sist oppdatert: 31.05.2021

I et nytt vedtak har en uhellig allianse av Frp, H, Sp, Ap, KrF og V sørget for at snøskuterinteressene får feste et stålgrep om utbredelsen av snøskuterløyper i norsk natur.

Lillomarka
Miljøorganisasjonene med felles skogkrav til politikerne

Krever stans av hogst i gammelskogen

12.05.2021 | Sist oppdatert: 18.05.2021

Arbeidet med skogvern i Norge går i sneglefart og verdifull gammelskog hugges ned før man rekker å verne den. Nå krever fire miljøorganisasjoner skogpolitikk på skogens premisser, og sender en rekke krav til politikerne.

Møte med Rotevatn 05-05-21

Vi må kunne stole på naturkartleggingene i utbyggingssaker

07.05.2021 | Sist oppdatert: 08.05.2021

- Verdifull natur blir borte for alltid på grunn av det uholdbart dårlige systemet for kartlegging av naturverdier i forbindelse med utbyggingsplaner, sa nyvalgt nestleder i Naturvernforbundet, Synnøve Kvamme, i et møte med olje- og energiminister Tina Bru og klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn på onsdag.

Viser fra 1 til 3 av totalt 382 artikler