Du er her:

  • Tema
  • Øk naturens rettssikkerhet

Øk naturens rettssikkerhet #valg21

Miljøforvaltningen er kneblet og vingeklippet. Viktige miljølover utvannes og naturen mangler en egen domstol.

Kommuner og politikere er under sterkt press for å tillate stadig utbygging. Dagens regjering har med viten og vilje svekket miljøforvaltningen og miljøhensynet i lovverket. Vi trenger et sterkt rammeverk som sikrer at lovpålagte naturhensyn og internasjonale forpliktelser faktisk følges opp. Her kommer endringer i plan- og bygningsloven inn, samt statsforvalternes rolle og ressurser. Vi krever at det etableres en miljødomstol også i Norge, slik våre naboland Sverige og Danmark har. 

Det er for dyrt for personer eller organisasjoner å gå til sivilt søksmål, noe som ofte er eneste ankemulighet. Kommuner, statlige organer/etater og private utbyggere kan hente store økonomiske gevinster ved å omgå mål, lover og retningslinjer. Naturen har ingen egne økonomiske midler å stille opp med og blir i realiteten rettsløs. 

Les mer: #valg21

Kommune vil flytte salamanderdam - igjen

Naturvernforbundet krever varig beskyttelse av vernet natur

Vi trenger en miljødomstol!

Bryter med internasjonale forpliktelser

8 grunner til å si NEI

Strandsonen bygges ut bit for bit

 

Her kan du lese Naturvernforbundets fakta-ark og få tilgang til artikler og illustrasjoner om dette temaet.  Ta kontakt med Anne Guri Solem om du ikke har passordet. 

ImageFaktaark Øk naturens rettssikkerhet

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2021

Nyheter

Ulv foto kjekol Istockphoto
Rovviltnemndene vil skyte flere ulver enn registrert norsk bestand

– Årets ulvekvote er ren galskap

24.09.2021 | Sist oppdatert: 24.09.2021

Rovviltnemndene har samlet foreslått at inntil 61 ulver kan skytes i vinterens jakt. – En så høy nasjonal kvote er fullstendig meningsløs. I april 2021 var det 30 helnorske ulver her i landet. En jaktkvote som er dobbelt så stor som den kjente bestanden er jo ren galskap, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Strindelva-Jørstadelva Hallgeir
Stor miljøseier

Nei til tre småkraftverk

13.09.2021 | Sist oppdatert: 14.10.2021

Fredag sa Olje og energidepartementet (OED) nei til bygging av småkraftverk i Strindelva, Folla og Nøvedalselva. - Dette er en gledens dag for alle som er glad i naturen, sier Magne Vågsland, leder i Naturvernforbundet i Trøndelag.

Preikestolen_Norge_utsnitt foto Stefan Krause, Germany

Hvor ble det av Preikestolen og Østmarka?

07.09.2021 | Sist oppdatert: 07.09.2021

Naturvernforbundet ønsker regjeringens melding om at fire nye nasjonalparker skal utredes velkommen, men etterlyser skogvern og fortgang i verneprosesser som allerede er startet. Hvor ble det av Preikestolen og Østmarka?

Viser fra 1 til 3 av totalt 386 artikler