Du er her:

Murchison Falls i Uganda. Foto: Oliver Sedlacek

Murchison Falls i Uganda. Foto: Oliver Sedlacek.

Innlegg:

Oljeboring i nasjonalparker

I Uganda vil oljeselskapene hente opp olje midt i noen av verdens mest artsrike områder, godt hjulpet av Norge. Nå må norske myndigheter snu og kreve langt sterkere miljøhensyn.

- CD spilleren i bilen er ødelagt. Derfor får jeg ikke skiftet sang, sier miljøverneren Yusuf Rajab mens vi setter kursen mot Ugandas oljeregion. Seks timer med «Walk of life» senere møter vi representanter fra landsbyer fra områdene hvor Uganda vil utvinne olje.

Image

Fred Musimenta. Foto: Anna Axelsson

- Bare så du vet det. Dette er et ulovlig møte. Egentlig må vi søke om lov for å møtes når vi skal snakke om olje.

Beskjeden kommer fra den lokale presten Fred Musimenta. Han og 14 andre har også reist i flere timer for å møte meg. Jeg er på besøk hos Naturvernforbundets partner i Uganda, miljøorganisasjonen NAPE. De har gjennom støtte fra Norge etablert et nettverk av 50 lokalsamfunn i områdene hvor det er funnet olje.

- Jeg ble arrestert sammen med NAPE. Og militæret har blitt stadig mer synlig i område. De kaller oss sabotører, forteller en av kvinnene på møtet. Hun og flere andre har takket nei til oljeselskapenes tilbud om å kjøpe eiendommen deres.

18. februar 2016 er det presidentvalg. Da har dagens president Museveni sittet ved makten i 30 år, og han stiller til gjenvalg. Et av hans hovedmål er å starte med oljeproduksjon så raskt som mulig. Da passer det dårlig med ulydige bønder og miljøorganisasjoner som arbeider mot oljeutvinning. Dette er en av grunnene til at politiet er gitt myndighet til å forby offentlige møter. Det er også nylig innført en ny lov for å kunne legge ned organisasjoner som arbeider mot "landets interesser".

Olje vs natur

Image

Fiskere ved Lake Albert. Foto: Martin Ssebuyira

Albertine Riftdalen i Uganda er blant Afrikas mest artsrike områder. Her finner vi mer enn halvparten av Afrikas fuglearter og nesten 40 prosent av Afrikas pattedyr. Områdets rike natur gjør at det er etablert flere nasjonalparker og viltreservater. Midt i flere av disse vernede områdene er det funnet olje. Oljerigger, oljerørledninger og nye veier planlegges i noen av Afrikas mest sårbare og verdifulle naturområder. Det er funnet olje i Murchison Falls nasjonalpark og i den verdifulle innsjøen Lake Albert.

I sør ligger ett av oljefeltene i Lake Edvard, en innsjø som strekker seg videre inn i Kongo og deres UNESCO-vernede Virunga nasjonalpark. Oljeindustriens forsøk på å utvinne olje i Virunga har fått mye oppmerksomhet etter lanseringen av Netflix-dokumentaren om området. Nylig har EU-parlamentet advart mot Ugandas planlagte oljeboring i Lake Edvard.

For lokalbefolkningen som i stor grad lever av naturen gjennom fiske, jordbruk eller jakt er også frykten for oljen stor. De har hvor oljen har ødelagt livsgrunnlaget til lokalbefolkningen. Mange frykter at det samme skal skje her.

- Fisken er borte. Oljeselskapene har sprengt bomber under sjøen som skremmer bort fisken, forteller en av landsbybeboerne jeg møter. Etterhvert skjønner jeg at det er snakk om seismiske undersøkelser. - Også har vi sett filmene fra Nigeria. Derfor må vi si nei til olje.

Norge bistår Uganda

Gjennom "Olje for utvikling" hjelper Norge Uganda med utviklingen av deres oljesektor. En av Norges viktigste prioriteringer er å bistå Uganda med å utlyse nye oljeblokker. Norge har blant annet støttet oljeleting i Uganda og opplæring i markedsføring overfor oljeselskaper for å by på oljelisenser. Alle disse oljeblokkene ligger i eller nær vernede områder og en av blokkene grenser til Virunga nasjonalpark.

Selv om Uganda bestemmer hvilke områder som skal åpnes for oljevirksomhet mener vi i Naturvernforbundet at Norge har et ansvar når vi betaler for utlysningen av disse oljeblokkene. Norge bør stille klare krav om at oljelisenser ikke tildeles i vernede områder og at infrastruktur som oljerørledninger ikke plasseres i vernede områder.

Norge har også støttet miljøtiltak i Ugandas oljesektor. Blant annet har vi betalt for en miljøvurdering av Ugandas del av Albertine-dalen hvor det er funnet olje. Her anbefales det at det ikke skal tildeles nye oljelisenser før en helhetlig forvaltningsplan er på plass. Denne forvaltningsplanen skal blant annet definere områder som er for sårbare for oljevirksomhet. Vi mener Norge må kreve at miljøvurderingene, som vi har betalt for, blir fulgt.

Dersom Norge ikke får gjennomslag for sine krav bør vi stanse støtten til utlysning av nye oljelisenser i Uganda.

Image

Image Av Anders Haug Larsen,

Rådgiver i Naturvernforbundet.

 

Image