Du er her:


Foto: Martin Ødegaard

Til Nigeria for å lære oljemotstand

Naturvernforbundet tror tilhengere av oljefrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har mye å lære fra lokalbefolkningens kamp mot olje i Nigeria. Nå ønsker de å etablere et vennskapssamarbeid.

De katastrofale ødeleggelsene i Nigerdeltaet som følge av oljevirksomhet har sjokkert en hel verden. 14.mars reiser Erling Solvang, leder for Naturvernforbundet i Nordland, til deltaet for å se på konsekvensene av oljeutslipp og lære mer om lokalbefolkningen sin ikke-voldelige motstandskamp. Målsetningen med turen er å etablere et vennskapssamarbeid mellom oljemotstandere i Nord og Sør.

– I begge tilfeller er det snakk om at lokalbefolkningen sine interesser står i fare for å bli overkjørt av politikere og myndigheter til fordel for kortvarig profitt, på bekostning av fisk og miljø, uttaler Solvang. Jeg mener vi har mye å lære av vennskapssamarbeidet for å få internasjonal oppmerksomhet og mobilisering om de verdier som står på spill.

50 års oljevirksomhet har gitt store ødeleggelser

En rapport fra FN sitt miljøprogram som ble publisert i august 2011, ga for første gang en total dokumentasjon av de omfattende miljøødeleggelsene i Nigerdeltaet som følge av femti års oljevirksomhet. Oljeforurensningen har spredd seg så kraftig i grunnvann og jordsmonn at det vil ta minst 25-30 år og forsøke å rydde opp det verste. Ikke et eneste sted i området som ble undersøkt finnes det rent drikkevann til den fattige befolkningen. Flere steder har også fisken forsvunnet. Folk som tidligere kunne livnære seg av fisk har nå fått ødelagt livsgrunnlaget på grunn av forurensning fra oljeutslipp. Istedenfor økt inntekt og velstand, har oljen snarere ruinert lokalbefolkningens levekår.

Naturvernforbundet sin samarbeidspartner i Nigeria, Environmental Rights Action (ERA), har i lang tid kjempet sammen med berørte lokalsamfunn mot oljeselskapenes herjinger i Nigerdeltaet. I 2012 fikk Nnimmo Bassey, lederen i ERA, Rafto-prisen for sitt engasjement for menneskerettigheter og miljø.  Rafto-prisen ble tildelt Bassey med begrunnelse i hans lange kamp for folkets rett til liv, helse, mat og vann i en verden påvirket av truende klimaendringer og ødeleggelse av miljøet.

Naturvernforbundet tror at vennskapssamarbeidet vil kunne styrke motstandskampen for begge parter.

– Gjennom den brede, folkelige mobiliseringen i Norge har vi klart å hindre åpningen av fiskebankene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for utvinning av olje og gass. Samtidig er den massive mobiliseringen blant folk i Nigerdeltaet i verdensklasse, konstaterer Solvang. Nå ønsker vi å slå kreftene våre sammen i kampen mot klimaendringer og for å verne de mest verdifulle og sårbare områdene mot petroleumsvirksomhet.