Du er her:

Goliat er Norges første oljefelt i barentshavet. Nå kritiseres myndighetene for slapp oljeberedskap i nord.

Goliat er Norges første oljefelt i barentshavet. Nå kritiseres myndighetene for slapp oljeberedskap i nord. Foto:T3n60.jpg.

Slakter oljeberedskapen i nord

Nøyaktig 30 år etter den fatale Exxon Valdez-ulykken i Alaska, kritiseres norske myndigheter for å ta for lett på oljevernberedskapen i nordområdene. - Rapporten fra Riksrevisjonen bekrefter det vi har hevdet hele veien: Oljevernberedskapen er ikke god nok til å takle værforholdene i nordområdene, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet mener at resultatene fra Riksrevisjonens undersøkelser må få konsekvenser, både for oljeselskapene og myndighetene. Tross manglene i beredskapen har man i lang tid gitt full gass for oljeboring uten tanke på konsekvensene.

Riksrevisjonen mener at myndighetene ikke har sørget for at oljevernberedskapen er godt nok tilpasset de særskilte forholdene i nordområdene. Det er for lite samhandling mellom Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet i arbeidet med utbyggingsplaner, og seismikkrådgivingen fra myndighetene er ikke tilstrekkelig systematisk og kunnskapsbasert, sier Riksrevisjonen i sin rapport.

- Samtlige regjeringer siden 2000-tallet har oversett de miljøfaglige advarslene mot flere av oljefeltene i nord.  I sterk kontrast til påstanden om en forsvarlig oljeforvaltning, har de gamblet på at det vil løse seg med bedre teknologi en gang i framtida. Det er på tide med et kraftig oppgjør med den forvaltningen som har vært gjeldende de siste årene. Nå må hensynet til miljø og sikkerhet bli satt i høysetet. Her må oljeminister Freiberg komme på banen, krever Lundberg.

Les Riksrevisjonens rapport her!

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.03.2019