Begge beina på gasspedalen

EU må redusere forbruket av både kull, olje og gass dersom verden skal nå sine klimamål, skriver Naturvernforbundets Lars Haltbrekken og Audun Randen Johnsen i dette innlegget, som sto på trykk i Klassekampen.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe slår et slag for fossilgassen og økte klimautslipp i petroleumsmeldingen som ble lagt fram i forrige uke. Borten Moe påstår at økt bruk av fossilgass vil være positivt for klimaet. Det kan virke som regjeringen nå vil slutte seg til Statoils lobby-kampanje for bruk av forurensende gass på bekostning av fornybar energi i Europa.

Da er det grunn til å minne om at Det internasjonale energibyrået (IEA) nylig la fram en rapport hvor de slår fast at vi ikke vil nå klimamålene verden har satt om vi skal øke bruken av forurensende gass.

I IEAs scenario “gassens gullalder” øker gassbruken med 50 prosent innen 2035. Noe av gassbruken kan erstatte mer forurensende kull og olje, men IEA påpeker at siden gass er så billig vil energiforbruket øke, og gass vil ikke bare erstatte kull og olje, men også fornybar energi. Klimavinningen går opp i spinningen og det økte forbruket av gass gir en temperaturøkning på minst 3,5 grader, langt over togradersmålet Norge og andre land har sluttet seg til. Skal vi nå togradersmålet trengs det økt satsing på energieffektivisering og fornybar energi.

EU er Norges største gassmarked. IEAs World Energy Outlook fra 2010 viser at EU må redusere forbruket av både kull, olje og gass, ikke erstatte det ene fossile med det andre, dersom verden skal nå sine klimamål. EU-kommisjonen har i år også lagt fram et veikart for sine klimamål. Et av målene er å få en kraftproduksjon nærmest uten utslipp av klimagasser i løpet av de neste tre-fire tiårene.

Nyere klimaforskning viser at det trengs enda større utslippsreduksjoner enn IEA legger opp til. Det krever en enorm omlegging av verdens energiproduksjon og energiforbruk. Da har vi ikke råd til en gullalder for gass. Vi må ut av fossilalderen og inn i fornybaralderen. Og olje- og energiministeren må få beina bort fra gasspedalen.

Innlegget sto på trykk i Klassekampen 2. juli.