Bekymringsbrev fra Statens forurensingstilsyn (SFT)

I et brev til Miljøverndepartementet påpeker SFT at man ikke har nok kunnskap om helåring petroleumsaktivitet i nord. De anbefaler mer og bredere kunnskap.