Bodo og Bodø – samme kamp

Godwin Ojo fra Environmental rights action møtte miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, for å fortelle om ødeleggelsene i Niger-deltaet. – Norge må sette ned foten for Shell, oppfordret Ojo.

Nigeria og Norge håndhilser

Godwin Ojo, leder av den nigerianske miljøorganisasjonen Environmental Rights Action, overleverte lørdag et bilde og flere gode råd til miljøvernministern Bård Vegar Solhjell under Naturvernforbundets landsmøte. Bildet viser et møte mellom erling Solvang, leder i Naturvernforbundet i Nordland, og ERAs medlemmer i Bodo i Nigeria.

– Miljøvernerne i Bodo og i Bodø kjemper mot det samme – en oljebransje som ikke tar hensyn til miljø og natur, sa Ojo til Solhjell.

Internasjonal kampanje 

Ojo viste til den internasjonale kampanjen mot Shell, som har fått klar beskjed fra FN om å reparere de store skadene de har påført Nigeria, men ikke har gjennomført noen av tiltakene etter to år. 

– Før Shell har ryddet opp etter seg i Niger-deltaet, bør de ikke få noen nye letesøknader på norsk sokkel. Hvordan kan dere stole på et selskap som oppfører seg slik, spurte Ojo Solhjell.

– Trekk dere ut av Shell

Ojo har også hatt møte med pensjonsfondets etikkråd, for å oppfordre dem til å trekke fondet ut av selskaper som er medskyldige i miljøødeleggelser og overgrep mot menneskerettighetene i Nigeria. 

– De gjør uhyrlige ting, og de slipper unna med det. Dere kan sørge for at investeringene deres er etiske, ved å trekke ut deres investeringer. Dette er et svært viktig instrument. 

Ojo påpekte at Nigerias oljeutvinning ikke blir tilstrekkelig registrert, og at dette gjør det vanskeligere å kjempe mot 

forurensing. Solhjell var takknemlig for    bildet, og positiv til Ojos oppfordringer. 

–  Jeg har stor respekt for Godwin Ojo og hans arbeid. Det er viktig å få et innblikk  i arbeidet de gjør. Jeg er glad for å høre at han blir tatt på alvor i etikkrådet. SV ønsker å trekke oljefondet ut av fossil energi, og av klimaverstinger i alle bransjer.