BP tar selvkritikk

I dag publiserte oljeselskapet British Petroleum (BP) en intern granskningsrapport i kjølvannet av tragedien i Mexicogulfen den 20. april. Rapporten peker blant annet på flere feilvurderinger som ble gjort i risikoanalysene i forkant av ulykken. – Tragedien i Mexicogulfen er blitt en tragisk påminnelse om at oljevirksomhet aldri kan foregå uten risiko for ulykker, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Les mer:

Hele granskningsrapporten på BPs nettsted: Deepwater Horizon Accident InvestigationReport

– Ifølge BP var det nærmest umulig at en slik ulykke skulle skje. Nå vet vi at det umulige dessverre var mulig, sier Haltbrekken som tror denne rapporten blir viktig i det videre granskningsarbeidet.

Granskningsrapporten BP la fram i dag, konkluderer med at ulykken ikke kan tilskrives en enkelt årsak, men at flere mindre hendelser i sum forårsaket den alvorlige oljeulykken.

En fersk norsk spørreundersøkelse gjort på oppdrag fra Petroleumstilsynet gjør Haltbrekken enda mer bekymret for en liknende ulykke i Norge:

– I undersøkelsen som er gjort blant ansatte på boreplattformer på norsk sokkel, innrømmer en av ti at operasjoner settes i verk uten risikoreduserende tiltak.  En av fire svarer at de sjelden eller aldri bruker erfaringer fra andre risikoanalyser, sier Haltbrekken, som mener dette er svært alvorlige signaler og forventer at norske myndigheter tar grep.

Miljørådene overses
Granskningen peker på at den alvorlige oljeulykken i Mexicogulfen sannsynligvis skyldes både menneskelig og teknisk svikt. Haltbrekken mener det er på tide at norske myndigheter og oljeselskaper gjennomgår egen praksis.

Han viser til at det i de siste årene har kommet flere signaler om at risikostyringen på norsk sokkel ikke er tilstrekkelig god, og direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal, som nylig uttalte at man ikke kan utelukke en storulykke på norsk sokkel.

– Det tragedien i Mexicogulfen har minnet oss om, er at den eneste måten vi kan sikre oss mot ulykker i sårbare områder på, er ved å ikke slippe oljelobbyen til. De siste årene har dessverre regjeringen ignorert stadig flere miljøadvarsler fra sine egne miljøfaglige myndigheter og utlyst oljeutvinning i stadig mer sårbare områder, sier Haltbrekken.

Petroleumstilsynet har varslet at de vil legge fram sin granskning av hvilke konsekvenser den alvorlige oljeulykken vil få for aktiviteten på norsk sokkel først til neste år.

Flere årsaker
BP-rapporten viser til flere konkrete feil som forårsaket ulykken. Det at ventilasjonsanlegget på plattformen førte gassen inn i maskinrommet, og at komponenter i utblåsningsventilen antakelig var defekte, pekes på som viktige faktorer.

I tillegg ble ikke lekkasjen oppdaget av de ansatte på boreplattformen før etter 40 minutter, og granskningsrapporten sår tvil om at vurderingene som ble gjort da feilen ble oppdaget, var riktig for å minimere konsekvensene av ulykken.