Det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen legges fram

Faktagrunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen legges fram. Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogulfen fører til at risikovurderingene blir kritisert, og selve oppdateringen av forvaltningsplanen utsettes for å gjøre nye risikovurderinger.