Konsekvensutredninger / sokkelkart

Det har vært gjennomført tre åpningsprosesser med konsekvensutredning etter petroleumsloven på norsk sokkel; Barentshavet Syd i 1989, Norskehavet i 1994 og Skagerrak i 1994. Alle har endt med tilgang til nytt areal for oljeindustrien. Ved å klikke gjennom kartene under får du en oversikt over utviklingen.

De grå feltene viser områder på norsk sokkel som har vært åpnet for oljevirksomhet før det ble lovpålagt med konsekvensutredning. Etter konsekvensutredningene er feltene som er markert svart blitt åpnet, mens de mørkegrå feltene i Skagerrak og Norskehavet er områder som er gjort tilgjengelig for letevirksomhet, men med spesielle krav. Grønne felt er ikke åpnet for letevirksomhet, dette gjelder blant annet havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Alle områder i Barentshavet ble utredet sammen, alle områder i Norskehavet ble utredet sammen, og alle områder i Skagerrak ble utredet sammen. Alle konsekvensutredningen har dermed ført til tilgang til mer areal for oljeindustien.

Les hvorfor Naturvernforbundet er mot konsekvensutredning

Allerede åpnet

Barentshavet konsekvensutredning

Barentshavet resultat

Nordland konsekvensutredning

Nordland resultat

Skagerak konsekvensutredning

Skagerak resultat

Konsekvensutredninger