Mindre olje – store klimagassutslipp

Oljedirektoratet la i dag fram nye tall på hvor mye olje og gass det kan befinne seg under havbunnen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Den nye kunnskapen viser at det er mindre olje enn forventet, men Naturvernforbundet advarer mot at klimagassutslippene fortsatt kan bli store dersom oljeindustrien får det som de vil.

Oljedirektør Bente Nyland presenterte i dag nye anslag på hvor mye olje og gass som finnes i de omstridte havområdene i nord. Til tross for at det er mindre olje enn forventet i områdene, advarer leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, om at klimagassutslippene ved oljeboring i Lofoten, Vesterålen eller Senja kan bli dramatiske. Han peker på at det ligger klimagassutslipp som tilsvarer  8 – 10 år med dagens totale norske klimaforurensning, lagret i disse sårbare områdene.

 

Bakgrunnsnotat: Togradersmålet og nye leteområder for olje og gass (PDF-format)

-Det er all grunn til å være bekymret over hva dette kan bety for klimaet dersom oljeindustrien får slippe til, sier Haltbrekken. Skal vi berge klimaet må vi bruke mindre enn en fjerdedel av det som allerede er funnet. Da sier det seg sjøl at oljen og gassen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må bli liggende.

Styrket i sin sak
Rapporten også viser at det er mest olje i de mest sårbare områdene. Etter gårsdagens rapport om naturverdiene i området, er Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund overbevist om at oljemotstanderne er styrket i sin sak.

Det vi har sett etter to dager med ny kunnskap er at naturverdiene er store og sårbare, og at oljeressursene er mindre enn vi har trodd. Vi risikerer med andre ord å sette store naturverdier på spill for oljeverdier som er langt mindre enn det oljeindustrien har lokket med, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Enkelt for regjeringen å si nei
Naturvernforbundet mener at den nye kunnskapen som er presentert denne uken, vil gjøre det enklere for oljemotstanderne i regjeringen å vinne gjennom. Haltbrekken sier regjeringen nå har fått den kunnskapen de trenger for å avlyse planene om oljeboring.

Mange oljetilhengere er nok skuffet i dag, men å la oljen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ligge er til det beste både for miljøet, for folk i nord, og ikke minst for verdens klima, sier Haltbrekken

Mer olje i strid med togradersmålet
I dagens VG kom det også fram at den framstående klimaforskeren Malte Meinshausen, basert på sin forskning, advarer mot å åpne nye områder for olje- og gassleting. I det prestisjetunge tidsskriftet Nature har Meinshausen og hans kolleger beregnet at under en firedel av de allerede oppdagede reservene av olje, kull og gass kan brennes dersom det skal være sannsynlig å nå målet om å stoppe temperaturstigningen under to grader.

Naturvernforbundet har i et nytt notat (PDF-format) forklart nærmere hvorfor en økning av verdens olje- og gassreserver vil være i strid med togradersmålet, regjeringens viktigste klimamål.