Naturvernforbundet i nordområdeutvalg

Naturvernforbundets rådgiver i nordområdespørsmål, Gunnar Album, er valgt inn i regjeringens nye Nordområdeutvalg.. – Vi har mange innspill og klare meninger om fremtida i nord både for folk og natur, så dette er et arbeid jeg gleder meg til, sier Album.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har invitert 18 personer med bakgrunn fra næringsliv, politikk, kultur og akademia i regionen til å danne et nytt Nordområdeutvalg. Utvalget skal være en dialogpartner for Utenriksdepartementet i videreutviklingen av regjeringens nordområdepolitikk, og skal legge særlig vekt på samarbeidsmulighetene i Barentsregionen, med nordiske partnere, EU og kyststatene rundt Polhavet.  

Store fornybare muligheter

Naturvernforbundets rådgiver i Nordområdespørsmål, Gunnar Album, bosatt i Steigen i Nordland, er blant utvalgets medlemmer. Album har jobbet med fiskeripolitikk og nordområdespørsmål i en årrekke og sier han ser frem til arbeidet.

­- Mitt mål er å vise frem alle de fornybare mulighetene som finnes i nord, og håper vi kan få en god diskusjon om hvordan vi kan bruke disse til beste for folk og natur her i nord, sier Gunnar Album.

Vil ha dine innspill

Har du innspill til Naturvernforbundets nordområdepolitikk og til Gunnar Albums arbeid i utvalget? Vi vil i så fall gjerne høre fra deg! Ta kontakt for spørsmål og innspill til album@online.no.

Les mer om utvalgets mandat og sammensetning her.