Norge er verdens syvende største eksportør av CO2-utslipp

En ny studie av norsk olje- og gassproduksjon avslører Norges jumboplass i eksport av CO2-utslipp. Utslippsmengden Norge eksporterer er 10 ganger større enn den vi produserer her hjemme.

Rapporten «The Sky’s Limit: Norway» er den første i en rekke landstudier fra Oil Change International som vurderer nasjonal produksjon av fossilt brennstoff opp mot målene fra Parisavtalen. Oil Change International er en internasjonal klimatenketank med base i Washington D.C. 

– Den globale klimakrisen krever et presedenssettende lederskap, noe vi er overbevist om at Norge kan levere, sier Greg Muttitt i Oil Change International. – Men først må landet ta et oppgjør med planene om å fortsette letingen og utbyggingen av nye olje- og gassfelt – en utvikling vi ser at er uforenelig med Parismålene.  

Rapporten viser blant annet at: 

  • Norge eksporterer 10 ganger mer CO2-utslipp enn det vi produserer hjemme, gjennom den omfattende olje- og gasseksporten. 
  • Norge er verdens syvende største eksportør av CO2-utslipp. Landene som topper lista samen med oss er Russland, Saudi-Arabia, Australia, Indonesia, Irak og Qatar.  
  • Norges foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt vil øke CO2-utslippene med 150 % sammenlignet med det som kommer fra nåværende, operative felt.  
  • Med de foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfeltene bryter Norges utslippskurve kraftig med den globale utslippsreduksjonen som trengs for å innfri Paris-målene. 

– Denne rapporten forteller oss at å utvinne alle ressursene på norsk sokkel ikke er forenlig med den retningen vi må gå for å nå målene fra Parisavtalen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.  

Utslippsversting 

I 2016 utgjorde CO2-utslippet innenfor Norges grenser omtrent 50 millioner tonn, mens forbrenningsutslippene fra norskeksportert olje og gass sto for det tidoble, hele 500 millioner tonn.  

– At Norge viser seg å være den syvende største eksportøren av CO2-utslipp i verden er alvorlig, og bryter fullstendig med norske politikeres fortelling om Norge som en ansvarlig klimanasjon. Til tross for at vi er et lite land har vi en betydningsfull rolle på veien mot målene i Parisavtalen, sier Lundberg.  

Oil Change International har tidligere slått fast at utslippene fra dagens operative kull-, olje- og gassfelt, der infrastrukturen allerede er utbygd, alene vil ta verden forbi 2 graders oppvarming. Kun de operative olje og gassfeltene vil på egenhånd ta oppvarmingen forbi 1,5 grader. 

– Dette betyr at dersom verden skal kunne innfri klimamålene satt i Paris, er det ikke rom for å hente opp nye, uoppdagede fossile forekomster, verken kull, olje eller gass. Norske politikere må ta ansvar og vise vei for en kontrollert nedbygging av fossil energiproduksjon, sier Lundberg.  
 

Historisk mulighet 

– Norge har nå en historisk mulighet til å ta ledelsen internasjonalt, ved å bli den første oljeproduserende nasjonen som setter seg et mål om å holde produksjonen innenfor klimaets smertegrense, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.  

Dersom Norge fortsetter å tillate leting og utvikling av nye olje- og gassfelter, vil verden merke det.  

– Verden vil bli presset mot alvorlige klimaendringer, i tillegg til at vi risikerer milliarder av investeringskroner og tusenvis av jobber, sier Gulowsen.  

Et av tiltakene rapportforfatterne foreslår er frysing av ytterligere tillatelser for nye olje- og gassutvinningsprosjekter og transportinfrastruktur som ville stimulere ytterligere leting. 

– Norge har vært et forbilde i sin forvaltning av naturressurser og velstanden som fulgte med det fossile brenslet. Nå er det på tide å bruke det same framsynet til å gå over til en økonomi som ikke avhenger av å profitere på klimaendringer, avslutter Muttitt i Oil Change International.  

Her kan du se livestrøm fra rapportlanseringen 9. august 2017. 

Rapporten støttes av Naturvernforbundet, Greenpeace, Kirkens Nødhjelp, WWF og Natur og Ungdom.