– Oljesvart regjering!

– Forslaget om oljeboring i Arktis viser en gang for alle at Regjeringen Solberg ikke er grønn, men svart som olje, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) foreslo i dag å lyse ut hele 93 blokker for olje og gass i Barentshavet, flere av dem ligger nær de sårbare og verdifulle områdene ved Bjørnøya. I tillegg kommer syv blokker i Norskehavet. Dette blir den 24. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

– Dette er et forslag fra en regjering rusa på olje og gass. De ignorerer Paris-avtalen, Norges klimamål, fagfolks advarsler om både klimakatastrofe og faren med oljeboring i sårbare havområder, sier Ask Lundberg.


Regjeringen forslår å åpne rekordmange blokker for olje og gass i den 24. konsesjonsrunden. Hele 93 av de 100 blokkene er i Barentshavet, ytterligere syv ligger i Norskehavet, lenger syd.

EU vurderer oljeforbud i Arktis
Regjeringens forslag kommer samtidig som EU-parlamentet diskuterer et forbud om utvinning av olje og gass i arktiske strøk. Den 14. mars skal resolusjonen om EUs Arktis-politikk opp til avstemning i plenum. I ett av punktene står det at EU-parlamentet oppfordrer EU-kommisjonen og medlemsstatene til å «arbeide i internasjonale fora for et framtidig totalforbud mot utvinning av arktisk olje og gass».

– Her legger statsråden opp til å bryte med miljøfaglige råd som er gitt i tidligere konsesjonsrunder, både fordi det er områder som er viktig for sjøfugl, er svært nærme iskantsonen og polarfronten, har krevende klimatiske forhold, er nær Bjørnøya og er svært nær Finnmarkskysten, sier Ask Lundberg.

Olja må bli liggende
Ifølge FNs klimapanel (IPCC) må tre fjerdedeler av verdens kjente fossile ressurser bli liggende i bakken om den globale oppvarmingen skal begrenses til to grader, slik at vi unngår farlige og ødeleggende klimaendringer.

– Dette vil vi kjempe mot. Og det må gjøre vondt i hjertet til Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (KrF) å støtte en regjering som er på kollisjonskurs med vitenskapen. Hvis Regjeringen gjennomfører dette, fortsetter den å spille hasard med fremtiden vår, sier Ask Lundberg.

Kontakt:
Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729