Over halvparten av oljetildelingene i strid med miljøfaglige råd

Olje- og energidepartementet delte i dag ut lisenser for oljevirksomhet i hele 47 blokker på norsk sokkel. Flertallet av tildelingene er langt nord i Barentshavet og i nærheten av Bjørnøya. I regjeringserklæringen står det at det i denne 24. konsesjonsrunden skal legges vekt på miljøfaglige råd. Dette har ikke blitt gjort.

– Dette er et klart brudd på avtalen i regjeringserklæringen om å spare de mest sårbare områdene vi har, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
– Oljepolitikken til regjeringen er en katastrofe for klimaet og for våre verdifulle havområder, sier Ask Lundberg.

Miljødirektoratet og Polarinstituttet har advart mot å åpne 23 av de tildelte blokkene. Videre har de foreslått boretidsbegrensninger for ytterligere 5 av blokkene som er blitt tildelt, uten at regjeringen har fulgt dette rådet.
– Til tross for løftene om at petroleumspolitikken faktisk skulle følge miljøvitenskaplige råd, ser vi at over halvparten av blokkene som i dag tildeles er stikk i strid med miljøvitenskaplige anbefalinger. Som et minimum hadde vi forventet at regjeringen lyttet til de konkrete miljørådene de ble gitt. Dette er en trist dag for norsk natur, og for verdens klima, sier Ask Lundberg.

I Jeløyaerklæringen står det følgende om 24. konsesjonsrunde: «Ved tildeling av utvinningstillatelser i den pågående 24. konsesjonsrunden, legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle områder (SVO), herunder vurdere begrensninger på boring i oljeførende lag i en større radius rundt Bjørnøya.»
– Regjeringen klamrer seg til halmstrå når de påstår at de følger miljørådene ved å sette enkelte boretidsbregrensninger rundt Bjørnøya. Her frarådet miljøetatene petroleumsproduksjon helt. Dette viser dessverre at det er lite som er annerledes i oljepolitikken, selv med Venstre i regjering, sier Ask Lundberg.

Miljødirektoratet kom med klare frarådinger basert på hensyn til sjøfugl, iskanten, polarfronten, risiko ved ulykker, klima og økonomi i sin høringsuttalelse og frarådet å åpne 20 blokker som er under 100 kilometer unna Bjørnøya. Direktoratet var svært tydelig på at miljøfaglige utfordringer, klimahensyn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet tilsa at omfanget av utlysningen er for stort.
– Denne oljerunden burde aldri vært gjennomført. Ekstra ille er at det Regjeringen vil at det skal bores lenger nord og i mer sårbare områder enn tidligere. Oljeboringen det nå legges opp til er en stor trussel mot sjøfugl og naturen i nordområdene, sier Ask Lundberg.