Regjeringen overkjører miljøråd – igjen

Naturvernforbundet er skremt over regjeringens råkjør i oljepolitikken. I dag utlyste Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen 94 områder der oljeindustrien kan søke om å få bore etter olje. 33 av disse har han delt ut stikk i strid med det regjeringens egne miljøeksperter mente var forsvarlig.

Les mer:

Bakgrunnsnotat:
21. konsesjonsrunde – Rekord i brudd på miljøråd

I konsesjonsrundene deler regjeringen ut nye områder til oljeindustrien. I dagens runde lyste Terje Riis-Johansen ut 94 områder som oljeselskapene  nå kan søke om å få tildelt utvinningstillatelser på.

–  Dette er verre enn vi kunne forestilt oss. Olje- og energiministeren gir blanke i hva miljøekspertene måtte mene, mens oljeindustrien får rød løper. Det er fortvilet å se på hvordan hensynet til natur og fremtidige generasjoner kjøres over av en minister i oljetåka, sier leder i Norges Naturvernorbund Lars Haltbrekken.

Områder rundt Lofoten er spart
I dagens utlysning er seks områder like sør for Lofoten og utenfor Boknafjorden i Nordsjøen fjernet fra listen over områder oljeindustrien nå skal søke på. Miljøekspertene har på det sterkeste presisert at disse burde holdes unna.

Torsdag kunne media melde at både miljøvernminister Erik Solheim og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen hadde bedt om at områdene skulle spares. Naturvernforbundet håper unntaket er et godt tegn for de sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

–   Det er tydelig at miljøsida i regjeringen har vunnet gjennom på noen områder ved at deler av områdene utenfor Lofoten som opprinnelig var foreslått er tatt ut, men vi er svært skuffet over at olje- og energiministeren nå legger opp til et hardkjør mot de miljøfaglige rådene, sier Haltbrekken.

Utlysning = grønt lys for boring
I Svolvær for ei drøy uke siden lovte Riis-Johansen at han ikke ville dele ut nye områder til oljeindustrien før han hadde fått kunnskapen om årsakene til og konsekvensen av oljekatastrofen i Mexico-gulfen. Lars Haltbrekken er ikke beroliget, og mener hele dagens utlysning burde vært avlyst.

Han viser til at når et område ført er lyst ut, får oljeindustrien stort sett tilgang dersom staten og oljeselskapet blir enige om betingelsene.

–    De miljøfaglige rådene er allerede gitt. Når de ikke har hørt på dem nå – hvorfor skulle de gjøre det om to måneder? Å lyse ut områder uten å dele dem ut, er som å legge pakker under juletreet og nekte utpakking når julaften kommer. Vi håper selvfølgelig han kan ta til fornuft, men frykter at det blir oljeinteressene som vinner gjennom nok en gang, sier Haltbrekken.