Regjeringen setter rekord i oljeutlysning – skandaløst, mener Naturvernforbundet

En knapp uke etter at klimasøksmålet mot staten er ferdig i Høyesterett setter regjeringen ny rekord i utlysning av nye oljeblokker.

– Her viser Solberg-regjeringen nok en gang at hensynet til klima og natur ikke gis noe hensyn i norsk oljepolitikk, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Klimasøksmålet ble behandlet i plenum i Høyesterett fra 4. – 12. November, etter at Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte staten over tildelingen av oljeblokker i 23. konsesjonsrunde. Naturvernforbundet er sammen med Besteforeldrenes klimaaksjon partshjelp i søksmålet.

– Dette er så vanvittig uansvarlig at det er vanskelig å finne ord. Her venter vi fortsatt på dommen fra klimasøksmålet i Høyesterett. Likevel er regjeringen så frekke at de skynder seg å lyse ut rekordmange oljeblokker, også innenfor våre mest sårbare og verdifulle områder i Arktis. Det er fullstendig skandaløst, sier Lundberg.

Miljøfaglige råd overkjørt enda en gang 

Naturvernforbundet og flere andre miljøorganisasjoner har i lang tid kritisert regjeringen for å ikke lytte til miljøfaglige råd i forbindelse med utlysning av oljeblokker i de norske havområdene. En gjennomgang fra Riksrevisjonen i 2018 viste blant annet at i perioden 2012–2018 har ikke Olje- og energidepartementet gjort noen endringer i utlysningen som følge av høringsrundene. Dette er i tråd med Naturvernforbundet sin egen gjennomgang som viser at Solberg-regjeringen har oversett 100 prosent av Miljødirektoratets frarådinger mot oljevirksomhet i sårbare områder. Naturvernforbundet og de andre miljøorganisasjonene valgte derfor å avstå fra å gi innspill i denne runden da de mener høringsinnspillene kun er et spill for galleriet. 

– Med rekordstor utlysning viser regjeringen ettertrykkelig at verken klima eller sårbar natur skal sette begrensninger for norsk oljepolitikk. Dette er fullstendig tonedøvt av regjeringen. Tiden er overmoden for å droppe nye utlysningsrunder. Vi må heller bruke kreftene på å få til omstillingen vekk fra fossil energi som Norge og verden trenger, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Heller ikke denne gangen er det gjort endringer i antall blokker etter at forslaget var ute på høring. Havforskningsinstituttet har blant annet frarådet flere oljeblokker innenfor iskantsonen i Barentshavet og i sårbare områder i Norskehavet. Samtlige av disse blokkene blitt lyst ut av regjeringen. Heller ikke Miljødirektoratet sine innspill om klimarisiko ser ut til å ha blitt hensyntatt.