SEIER: Forvaltningsplanen legges fram

Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten («Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten») legges fram. Det besluttes at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ikke skal åpnes i inneværende stortingsperiode. I planen står det også at Barentshavet skal åpnes