– Stans utlysning av olje- og gassfelt i sårbare områder

President Obama utsatte i dag planene om å bore etter olje i de sårbare og unike havområdene i Alaska denne sommeren. Nå ber Naturvernforbundet den norske regjeringen se til USA og droppe utdeling av sårbare havområder når de om få uker skal dele ut nytt areal til oljeindustrien.

Barack Obama som peker

Oljeselskapet Shells planer om å bore etter olje utenfor Alaska denne sommeren utsettes av Obama etter den tragiske oljeulykken i Mexico-gulfen. Planene utsettes i alle fall til 2011 i påvente av granskingsrapporten Obama har bestilt etter Deepwater Horizon-tragedien.

Nå ber Naturvernforbundet norske myndigheter gjøre som Obama, og vil ha stopp for oljeboring i sårbare områder når regjeringen i løpet av få uker avgjør hvilke områder oljeindustrien skal få tildelt i 21.konsesjonrunde. For noen uker siden ga Havforskningsinstituttet rødt lys til 39 av de 100 områdene olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har foreslått å tildele oljeindustrien.

Stoltenberg må lytte til ekspertene
Vi er nok en gang blitt minnet om at oljeulykker faktisk skjer, og at vi aldri vil få noen garanti mot slike tragedier. Dermed er det noen områder vi ikke kan la oljeindustrien få kloa i fordi konsekvensene av ei ulykke vil være så dramatiske. Når Obama kan avlyse oljeboring i sårbare områder, er det minste norske politikere kan gjøre, å lytte til miljø- og havforskernes råd, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Den siste tiden har amerikanske medier kunnet avsløre at det har vært tatt lett på miljøvurderingene når det gjelder oljevirksomheten i Mexico-gulfen. Faglige råd er blitt ignorert og lagt til side i møte med en boreklar oljeindustri. Naturvernforbundet har nylig gjort en undersøkelse som forteller ei svart oljehistorie for de rødgrønne. De siste fem årene, er 121 områder lyst ut til oljeindustrien på tross av rødt lys og advarsler fra regjeringens egne miljøeksperter.

– Dersom regjeringen fortsetter sin oljemarsj over miljøekspertenes råd, utelukker de muligheten for at det kan være noe å lære av en av verdens største oljekatastrofer. Det  viser at kryssing av fingre fremdeles er strategien regjeringen har for å verne sårbare havområder mot oljekatastrofer, sier Haltbrekken.