Vil ha nei til Barents-boring

Naturvernforbundet krever at Klima- og forurensningsdirektoratet avviser boresøknader fra oljeselskaper i sårbare områder i Barentshavet. – I slike tilfeller er det smart å trykke på bremsepedalen, mener Naturvernforbundet.

Mellom Goliatfeltet og Snøhvit ønsker både oljeselskapet Eni Norge og Statoil å sette i gang leteboring i høst. Da området ble tildelt til oljeselskapene i 2008 var dette på tross av frarådninger fra Direktoratet for Naturforvaltning.

– Etter en så stor oljekatastrofe som vi nå ser i Mexicogulfen er det fornuftig å trykke på bremsen i de sårbare havområdene. Området som oljeindustrien nå vil lete i ligger nær både viktige områder for fiskeyngel og sjøfugl, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, som krever at Klif avviser søknadene fra oljeindustrien. 

Han peker på at risikoanalysen som Eni Norge baserer sin søknad på til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ble gjort i 2009, lenge før oljekatastrofen i Mexicogulfen fant sted. I tillegg har det interkommunale utvalget for akuttforurensning i Vest-Finnmark påpekt at oljevernberedskapen har blitt redusert i området de siste månedene. Utvalget skriver i sin høringsuttalelse til Klif at: ”Så langt er vår påstand at operatørselskapene i Barentshavet har bidratt minimalt til å stryke den etablerte beredskapen mot akutt forurensning i vårt område” 

Miljøpolitisk talsmann for Senterpartiet, Erling Sande åpnet i dag på Politisk Kvarter på NRK for at det kan være grunn til å se nærmere på leteboringer i sårbare områder. 

Klima –og forurensningsdirektoratet er ventet å komme med sin beslutning i august.