Du er her:

E-Green el-sykkel

Dette er en elsykkel! Du må tråkke for å komme deg frem. Motoren hjelper deg ikke opp i mer enn 25 km i timen og den har trilleassistanse opp til 6 km i timen. Det er forøvrig en av syklene som deltakere i prosjektet vårt "Sykle, så klart" kan få låne.

Disse kravene gjelder for en elsykkel

Hvis en elsykkel skal gjelde som en sykkel må den oppfylle visse forskriftskrav, hvis ikke regnes de som moped. Vi guider deg gjennom regelverket for elsykkel.

En elsykkel teller som en sykkel hvis den oppfyller følgende krav:

Sykkelen drives frem av at man tråkker på pedalene eller bruker en veivanordning for armene og har en elektrisk hjelpemotor som:

  • har maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kilowatt (kW)
  • gradvis reduseres og opphører å hjelpe til med fremdriften når sykkelen oppnår en hastighet på 25 kilometer i timen, eller tidligere hvis syklisten slutter å trå eller veive. Det betyr i praksis at hvis du ønsker å sykle raskere enn 25 km/t må du sykle for egen maskin
  • driver sykkelen frem til maksimalt 6 km/t uten at du tråkker. Denne funksjonen er tillatt for å gjøre det enklere å trekke tung last eller trille tung sykkel.

 Dersom el-sykkelen har to sitteplasser:

  • er det nok at én av syklistene trår med beina eller veiver med armene for at hjelpemotoren skal gi effekt
  • kan den ha elektrisk hjelpemotor med nominell effekt på opptil 0,5 kW (og ikke bare 0,25 kW) når det kan dokumenteres at kjøretøyet er tildelt eller utlånt som hjelpemiddel fra Arbeids- og velferdsetaten.

Kjøretøy oppfyller kravene over anses ikke som motorvogn etter vegtrafikkloven § 2, men må oppfylle kravene til en sykkel.

Er egentlig elsykkelen din en moped?
Noen ombyggingssett eller komplette kjøretøy som på markedet omtales som «elsykkel», har spesifikasjoner som gjør at de etter regelverket er klassifisert som moped. Dette er tilfellet hvis kjøretøyet:

  • er utstyrt med en hjelpemotor med høyere nominell motoreffekt enn 0,25 kW,
  • har fremdrift kun ved motorkraft også over 6 km/t, eller
  • er innrettet slik at hjelpemotoren gir kraft også ved hastigheter over 25 km/t.

For at du skal kunne benytte en moped på lovlig måte, må den være registrert og inneha gyldig ansvarsforsikring. Føreren må ha gyldig førerkort og bruke moped og motorsykkelhjelm. Mopeder kan kun kjøre i kjørebanen, altså ikke i sykkelfelt, på gang- eller sykkelveger, fortau eller andre steder som er forbeholdt syklende og gående.


Ulovlig bruk av moped vil kunne medføre forelegg, bøter, utsettelse av retten til å ta førerkortet m.m. Om du er uheldig og skader andre personer eller andres eiendeler, vil dette også kunne få store økonomiske konsekvenser for deg. Så hvis du vil bli sprek og dra nytte av sykkelens andre fordeler bør du sjekke at elsykkelen oppfyller forskriftskravene som en sykkel.

 

Vil du prøve en el-sykkel?

  • Ansatte hos "Sykle, så klart"-partnere kan låne kvalitetselsykler fra sykkelbutikker i opp til ei uke på sykle.moveabout.no
  • Vi deltar på åpne arrangementer for å gi flere mulighet til å prøve elsykkel. Se kalenderen vår for mer informasjon eller send e-post til noa@noa.no og be om å få vårt nyhetsbrev NOAs ark.

Vil du bidra i sykkelarbeidet vårt?

Ta kontakt med Kristin Hildre Rørvik på tlf 913 05 213 eller e-post: kr@naturvernforbundet.no

 

Kilder:
Statens vegvesen
Lovdata

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.03.2018