Ellen Munden Paalgard ny nestleder i Naturvernforbundet

Selv om lederen etter hvert begynner å bli velkjent, er det et nytt fjes som ble valgt til nestleder under Naturvernforbundets landsmøte.

Naturvernforbundets nye nestleder heter Ellen Munden Paalgard sier at det er en stor ære å bli valgt.
– Først og fremst er det en stor ære å bli valgt og jeg har stor respekt for den jobben Naturvernforbundet gjør over hele landet.

Munden Paalgard sier at hun er veldig opptatt av miljøspørsmål og oppgitt over hvordan de håndteres av politikerne til tross for at de aller fleste erkjenner at vi står overfor store utfordringer både med tanke på klima og naturmangfold, og at vi må handle nå.

– Jeg syns miljødebatten er lite helhetlig. Naturvernforbundet er flinke til å sette fokus på bredden i både problemer og løsninger, som konsekvenser av fornybar energiutbygging for naturmangfold, og det enorme potensialet i energieffektivisering. Jeg gleder meg til å være del av ledelsen i Norges største demokratiske miljøorganisasjon,

Biolog og journalist

Munden Paalgard er utdannet biolog, og jobber i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA). Hun var med i Natur og Ungdom på 90-tallet og har jobbet mange somre som budeie på diverse setre rundt omkring i landet. Hun har også jobbet som journalist i Nationen, Bondebladet og NRK.

Munden Paalgard vil gjerne trekke fram hundreårsfeiringen som det hun gleder seg mest til.
– Men også diskusjonene om fremtida for olje-Norge og mulig ny regjering gjør at det blir svært spennende å være en del av Naturvernforbundet i årene framover, sier hun.