Utforsk vår spennende naturutstilling!

Med støtte fra Sparebankstiftelsen har Naturvernforbundet laget åtte flotte naturutstillinger med tilhørende aktivitetshefter, hvor du får en introduksjon til de mange artene du finner i Norges ulike landskap.

Naturutstillingene brukes som en del av våre stands på ulike arrangementer, og er mulig å låne for alle lokallag i Oslo-regionen. De er svært populære blant barn, og kan for eksempel brukes ved besøk av skoler og barnehager. Tilhørende utstillingen følger aktivitetshefter med morsomme fakta og oppgaver som kan løses mens barna står rundt kassene, og ute i naturen. 

Utstillingene hentes hos:

Naturvernforbundet i Mariboes gate 8,  5. etasje, Oslo (23 10 96 10)

  • Skog
  • Vassdrag
  • Hav/strand
  • Fjell
  • Nærnatur

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus på Søndre Sandås, Sognsveien 231, 0863 Oslo (22 38 35 20)

  • Eventyrskog 1
  • Eventyrskog 2
  • Kulturlandskap

Naturutstillingen er sponset av Sparebankstiftelsen og laget i samarbeid med FloraFauna og aktivitetsheftene i samarbeid med Fabel illustrasjon, Von kommunikasjon og Oslo digitaltrykk.