Du er her:

Hvem er vi og hva gjør vi?

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus er en demokratisk medlemsorganisasjon, og et av 18 fylkeslag i Naturvernforbundet. NOA jobber for naturen og miljøet i sin region, og har i tillegg mange lokal,- og studentlag som jobber med saker i sitt nærmiljø.

NOAs arbeidsoppgaver fremgår av Naturvernforbundets formålsparagraf, hvor det heter at man skal

" ... arbeide for å verne naturen og sikre livsmiljøet slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen."

samt

" ...arbeide for et samfunn der menneskene lever i harmoni med naturen. Dette er et samfunn hvor livsgrunnlaget og livsmangfoldet er sikret for framtidige generasjoner, og hvor naturens egenverdi legges til grunn for arbeidet med å øke menneskers respekt for og kjærlighet til liv og landskap."

***

NOA ønsker å bidra til løsninger og bruk som ivaretar naturen, gjennom å spre kunnskap om naturen og bidra til naturglede hos innbyggerne i Oslo og Akershus.

- Vi ønsker en grønn fremtid for Marka, byen og fjorden -

Har du lyst til å være aktiv i ditt nærmiljø, i en arbeidsgruppe eller vite mer om våre arrangement? Ta kontakt med ditt lokallag eller våre arbeidsgrupper. Sjekk også ut aktivitetskalenderen vår på høyre side :)

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.03.2021