Du er her:

Hvordan opprette bankkonto?

Som lokallag i Naturvernforbundet er det greit å ha en egen bankkonto i lagets navn. Her er tips til hvordan man går fram for å opprette det.

 

For å opprette en bankkonto på vegne av en organisasjon/forening er det et krav om at man har organisasjonsnummer. Mange fylkes- og lokallag har organisasjonsnummer allerede. Sjekk hvilke det gjelder i Brønnøysundregisteret.

Lokallag som vil opprette bankkonto kan forhøre seg med fylkeslaget om å bruke deres organisasjonsnummer, eller de kan registrere seg i Brønnøysundregisteret og for å få et eget organisasjonsnummer. Vi anbefaler at man registrerer seg i Brønnøysundregisteret og i Frivillighetsregisteret. Oppskrift for hvordan du går frem finner du her.

Når organisasjonsnummeret er på plass, kan dere ta kontakt med en bank. Ta med kopi av årsmøtereferatet, hvor det bør stå hvem som skal ha disposisjonsrett til kontoen. Vanligvis må alle som skal ha tilgang til kontoen møte opp personlig og vise fram legitimasjon. Ta gjerne en telefon til banken på forhånd og spør hva de trenger av dokumentasjon hvis dere er usikre. Vi anbefaler at både leder og kasserer har tilgang, for å sikre at lokallaget har god økonomistyring ved skifte av kasserer eller leder. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.02.2015