Du er her:

Start et lokallag

Hvordan starte et nytt lokallag av Naturvernforbundet

Brenner du for en viktig miljøsak? Ved å starte et lokallag i Naturvernforbundet blir du del av landets største demokratiske nettverk av natur- og miljøvernere. Som frivillig i Naturvernforbundet står du sammen med 35 000 medlemmer og over 100 lokal- og fylkeslag over hele landet i kampen for å ta vare på natur og miljø.

Hvorfor være et lokallag? 
Lokallagene er ryggraden i Naturvernforbundet. Det er dere i lokallaget som selv bestemmer hvordan dere vil jobbe, og med hvilke saker. Naturvernforbundets viktigste styrke i miljøkampen er ditt bidrag! i Våre aktive og frivillige bruker fritiden sin på å jobbe for bedre natur og miljø. I retur er de en del av en landsdekkende organisasjon som hjelper dem i opp og frem.

Hvordan stifter man et lokallag?
Det første som må til er engasjement og folk. Dere trenger ikke være mange for å starte et lokallag. Et styre på 3 holder fint i første omgang, det viktigste er å komme i gang, så kan man tenke på hvordan man ønsker å inkludere flere i lokallaget etter hvert.

For å opprette et lokallag må det avholdes et formelt stiftelsesmøte. Før stiftelsesmøtet skal alle medlemmer som bor i lokallagets område ha mottatt skriftlig innkalling senest to uker før møtet.

Ta kontakt med ditt fylkeslag og/eller organisasjonsavdelingen i Naturvernforbundet. De kan hjelpe deg med det praktiske rundt oppstart. Slik som hjelp til å sende ut innkalling.

På stiftelsesmøtet skal det velges et styre. Det skal minimum bestå av leder, nestleder og kasserer. Det er fullt mulig å velge en flat struktur innad i styret, men det er likevel nødvendig å bli enig om en som kan være kontaktperson.

Nyttige dokumenter til oppstartsmøtet

Spørsmål og hjelp?
For spørsmål og hjelp til oppstartsmøte, ta kontakt med John Magne i organisasjonsavdelingen, jmt@naturvernforbundet.no, tlf 23 10 96 41

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.10.2021