Du er her:

Klima

Hvis vi ikke gjør noe med klimaendringene nå - hvem skal da gjøre det? Og når? Klimaet er i endring. Vi vil få villere vær, noen steder vil det bli våtere og andre steder tørrere. Is smelter og planter og dyr flytter eller utryddes. For å stanse klimaendringene må vi kutte ned på de farlige klimagassutslippene. Naturvernforbundet jobber for å få dette til, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Her kan finner du kursmateriell om hvordan jobbe med klima lokalt og hva vi gjør internasjonalt.

Nettside: Les mer om klima her

Nettside: Les alle høringsuttalelsene om klima her

 

Filmen The Big Ask

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.03.2013

Nyheter

Hvordan jobbe med energi og klima lokalt?

Klimautfordringen er global, men løsningene finnes lokalt, og kommunenes klimapolitikk har stor betydning. Noe av det viktigste kommunene kan gjøre er å redusere energiforbruket og velge fornybar oppvarming.

Internasjonale klimaforhandlinger

Hvor mye skal de globale klimagassutslippene reduseres? Hvordan fordeler vi innsatsen mellom verdens land? Hvem tar regninga? Dette er bare noen av spørsmålene Natuvernforbundet arbeider med i internasjonal klimapolitikk.