Du er her:

Samferdsel

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Og mest av alt reiser vi med bil - faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Det har katastrofale følger for miljøet. Her finner du kursmateriell om samferdsel.

Her kan du lese mer om Naturvernforbundet sin samferdselspolitikk.

Her kan du laste ned Naturvernforbundet sitt samferdselshefte "Grønne byområder".

Her finner du www.kollektivkampanjen.no som Naturvernforbundet er en del av.

 

Image

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.03.2013

Nyheter

Lokalt samferdselsarbeid

Hvorfor bør man jobbe med samferdsel lokalt med en del fakta om sammenhenger og løsninger? I foredraget får man tips og råd om hvilke politiske prosesser som er viktige, og om hvordan vi som aktive natur- og miljøvernene bør jobbe.